39η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η συνεδρίαση την Τρίτη 15/09/2020 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ  2020»
 3. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο : «Ανακαίνιση Κτηνιατρικού εργαστηρίου», Προϋπολογισμού 42.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση της ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ διακήρυξης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ Ι.  Ν.    ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ», προϋπολογισμού 35.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) ή 28.225,81Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
 5. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΔΟΤΣΙΚΟΥ
 6. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  ΜΟΝΑΧΙΤΙΟΥ ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ
 7. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»
 8. Έγκριση του 2ου Πρακτικού ∆ιαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου ∆ήμου Αμυνταίου»
 9. Έγκριση του 1ου Πρακτικού για τον διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δήμου Φλώρινας, Π.Ε. Φλώρινας»
 10. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου:  «Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δήμου Αμυνταίου Π.Ε Φλώρινας»
 11. Έγκριση του 1ου Πρακτικού ∆ιαγωνισμού του έργου : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
 12. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 16η/2020
 13. Έγκριση του Πρακτικού Νο 16 αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών (στους οποίους είχε κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 2/2019 με την αριθ. 1064/2020 και ΑΔΑ: 6ΝΜ27ΛΨ-ΔΕ7 Απόφαση της Ο.Ε.), που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του υπ’ αριθ. 72440 ηλεκτρονικού διαγωνισμού και της υπ’ αριθ. 2/71477/24-4-2019 διακήρυξης της Π.Ε. Φλώρινας για την  ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2019-2020
 14. Έγκριση του Πρακτικού Νο 17 της Διαπραγμάτευσης της 11-9-2020 για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2020-21 και του αναδόχου αυτής
 15. Έγκριση της τροποποίησης στο ορθό ως προ το λεκτικό της 2ης στήλης (εξυπηρετούμενη σχολική μονάδα) του δρομολογίου με αριθ. 56 του Πίνακα Ι της Απόφασης με αριθ. 1177/2020 της Οικονομικής Επιτροπής για τη μεταφορά μίας (1) μαθήτρια από τον Αετό προς το 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας με ανάδοχο τον Σαββόπουλο Βασίλειο και τροποποίησης στο ορθό ως προς το λεκτικό της  2ης στήλης (διαδρομή) του δρομολογίου με αριθ. 28 του Πίνακα ΙΙΙ της Απόφασης με αριθ. 1130/2020 της Οικονομικής Επιτροπής, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-21
 16. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (ολόσωμες στολές υψηλής προστασίας, χειρουργικές ποδιές μιας χρήσης και υφασμάτινες μάσκες) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς που προβαίνουν σε ελέγχους, στο πλαίσιο συνέχισης των μέτρων για τις αρνητικές συνέπειες εμφάνισης του κορονωϊού Covid – 19
 17. Έγκριση επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε. Γρεβενών
 18. Ορισμός υπολόγου για παραλαβή παραβόλου από την Τράπεζα Πειραιώς απαραίτητο για την διαδικασία απόσυρσης του ΚΗΥ 7873 της Π.Ε. Φλώρινας
 19. Ορισμός Δικηγόρου
 20. Ορισμός Δικηγόρου
 21. Ορισμός Δικηγόρου
 22. Ορισμός Δικηγόρου
 23. Ορισμός Δικηγόρου
 24. Ορισμός Δικηγόρου
 25. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 26. Έγκριση πίστωσης για δημοσίευση στις εφημερίδες της γνωστοποίησης πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Μακεδονίας
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια έξι (6) DRUM εκτυπωτή για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού ΠΔΜ (ΕΔΡΑ).
 28. Έγκριση δαπάνης για την καταβολή ποσού σε εκτέλεση της από 44/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης
 29. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολ/δας
 30. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Γρεβενών
 31. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Καστοριάς
 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 33. Έγκριση δαπανών έτους 2020 Π.Ε. Γρεβενών
 34. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 35. Έγκριση της τροποποίησης στο ορθό δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Φλώρινας στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-21
Pin It

Αφήστε μια απάντηση