3η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 24 Ιανουαρίου, 2014

EURO-2
Η συνεδρίαση την Τρίτη 28/1/2014 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Επισκευή και Βελτίωση Μονής Αγίας Τριάδος Βυθού και Διαμόρφωση Περιβάλλοντα χώρου» Προϋπολογισμού: 800.000,00€ (με Φ.Π.Α) Π.Ε Κοζάνης
3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Ολοκλήρωση εργασιών Ιερού Ναού Αχιλλείου Πενταλόφου» Προϋπολογισμού: 49.500,00€ (με Φ.Π.Α) Π.Ε Κοζάνης
4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Υποδομές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 600.000,00€ (με Φ.Π.Α) Π.Ε Κοζάνης
5. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Εξωτερικά Δίκτυα Ακαθάρτων οικισμών Βαθυλάκκου, Μεσσιανής και Ροδίτη Νομού Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 1.185.000,00€ (με Φ.Π.Α) Π.Ε Κοζάνης
6. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στο δρόμο Βελβεντό – Καταφύγι» προϋπολογισμού: 2.430.000,00€ (με Φ.Π.Α) Π.Ε Κοζάνης
7. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση Η/Μ Εγκαταστάσεων κτιρίου (3ος όροφος) Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς»
8. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Η/Μ Εγκαταστάσεων κτιρίου (3ος όροφος) Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς»
9. Ανάθεση του έργου: «Συντήρηση δρόμου (Αγ. Αθανάσιος – Νοσοκομείο) και τοποθέτηση στηθαίων στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς»
10. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση Θέρμανσης στο πολιτιστικό σύλλογο Φλαμπούρου» Π.Ε Φλώρινας
11. Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων της DOTSOFT-ETAM A.E. και της ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. που συμμετείχαν στον διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στο πλαίσιο του έργου TOURISM DATA»
12. Κατακύρωση ή μη του από 21/01/2014 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΚΤΕΟ της Π.Ε Καστοριάς
13. Κατακύρωση ή μη του από 03/01/2014 πρακτικού του Δημόσιου Ανοιχτού επαναληπτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης – δημοσιότητας και παραγωγής ντοκιμαντέρ του έργου: «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ» / « ACTION PLAN FOR THE PROMOTION OF THE PROMOTION OF THE CROSS – BORDER AREA AS A COMPETITIVE TOURIST DESTINATION » και ακρωνύμιο Tour – Act και με αριθμό Διακήρυξης 14/2013 Π.Ε Καστοριάς
14. Έγκριση δαπάνης, έγκριση διενέργειας και έγκριση των όρων του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., περί προμήθειας γραφικής και μηχανογραφικής ύλης για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2014
15. Έγκριση δαπάνης και διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση υποβολής προσφορών, περί διακίνηση αλληλογραφίας πλην της πόλης της Καστοριάς, σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις προϋπολογισμού 6.800 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2014 με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά Π.Ε. Καστοριάς
16. Έγκριση δαπάνης και διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση υποβολής προσφορών, περί παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2014 με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά
17. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών «Τεχνική υποστήριξη – συντήρηση τηλεφωνικής εγκατάστασης» Π.Ε. Γρεβενών
18. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση Ανελκυστήρων Διοικητηρίου Γρεβενών»
19. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 330.083,65€ του προγράμματος ΚΑΠ, Α΄ Κατανομή έτους 2014 – προς κάλυψη δαπανών
20. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 152.556,00€ του προγράμματος ΚΑΠ- προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Δεκέμβριο του 2013
21. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων των μετακινήσεων του Περιφερειάρχη και ορισμός υπολόγου
22. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων των μετακινήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης και ορισμός υπολόγου
23. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη παραβόλων για ΚΤΕΟ των αυτ/των της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ορισμός υπολόγου
24. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
25. Έγκριση συνδιοργάνωσης με φορείς του Πρωταθλήματος Επιλέκτων Άρσης Βαρών στην Πτολεμαΐδας και έγκριση της δαπάνης
26. Έγκριση δαπάνης λογισμικού μισθοδοσίας
27. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
28. Προέγκριση ποσού για την πληρωμή των μελών του Μ.Κ.Ε οχημάτων της Π.Ε Κοζάνης
29. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας ξυλείας για την κατασκευή οικίσκων που θα χρησιμοποιηθούν σε δράσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Εορδαίας
30. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση μαθητικής συνάντησης με θέμα : «Η Φυσική Μαγεύει» με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών
31. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με θέμα: «Επιστροφή στις αξίες του παρελθόντος ως αντίδοτο της κρίσης» με τον Σύλλογο Γυναικών Ν. Κοζάνης
32. Έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας υλικών για τη συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου της Τοπικής Κοινότητας Καλαμιάς
33. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζανης στη δαπάνη έκδοσης Ημερολογίου 2014 αφιερωμένου στο Φυσικό Περιβάλλον, τη χλωρίδα και την πανίδα της ευρύτερης περιοχής των Σερβίων, με το Μορφωτικό Όμιλο Σερβίων «Τα Κάστρα»
34. Έγκριση δαπάνης για την αγορά ιστορικών βιβλίων που εξέδωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυγερινιωτών Θεσσαλονίκης, με σκοπό τη διατήρηση και διάσωση της ιστορίας της Κοινότητας του Αυγερινού Βοίου
35. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων εκδήλωσης κοπής πίττας από το Σύλλογο Υπαλλήλων της Π.Ε Κοζάνης
36. Έγκριση δαπάνης για πληρωμή εμπειρογνώμονα γεωπόνου για αναγκαστικές απαλ/σεις του έργου « Βελτίωση – Διαπλάτυνση τμημάτων της Ε.Ο Κοζάνης – Σερβίων » Π.Ε. Κοζάνης
37. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Σεπτεμβρίου 2013 Π.Ε Καστοριάς
38. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
39. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
40. Έγκριση ή μη νομικής στήριξης υπαλλήλου Π.Ε Γρεβενών
41. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης
42. Ορισμός Δικηγόρου για νομική στήριξη της Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης
43. Ορισμός Δικηγόρου για νομική στήριξη της Π.Δ.Μ.
44. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
45. Έγκριση Συνδιοργάνωσης δράσεων με τον Χιονοδρομικό Ορειβατικό Σύλλογο Γρεβενών και έγκριση της δαπάνης
46. Έγκριση ή μη του από 23/1/2014 πρακτικού του ανοικτού πρόχεριου διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης και τηλεμετάδοσης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των υδάτων στη λίμνη Καστοριάς και τηλεμετρικό δίκτυο με αριθμό Διακήρυξης 12/2013

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..
TAGGED: Δυτική Μακεδονία,