41η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 11 Νοεμβρίου, 2011

Η συνεδρίαση την Τρίτη 15/11/2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση παράτασης του έργου : « Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου – Υποέργο 2 : Οδοποιία  εντός του οικισμού Πεύκου» Π.Ε Καστοριάς
 3. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: « Προσθήκη Αιθουσών στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς » της αναδόχου κ/ξιας: « Δεμίρης Φώτιος – Τσιάγγος Αναστάσιος» Π.Ε Καστοριάς
 4. Έγκριση της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου « Βελτίωση μεμονωμένων τμημάτων επαρχιακού οδικού δικτύου » προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α ή 203.252,03€ χωρίς Φ.Π.Α  Π.Ε Γρεβενών
 5. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Αντικατάσταση Κουφωμάτων και Ασφαλτόστρωση Αυλείου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο» προϋπολογισμού 310.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 6. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας « Δενδροφύτευση στο ΤΕΙ Γρεβενών» Π.Ε Γρεβενών
 7. Έγκριση Εξουσιοδότησης των Πάσης Φύσεως Ν.Π.Δ.Δ – Ιδρυμάτων για την Ανάδειξη Προμηθευτών Τροφίμων και Καυσίμων Έτους 2012 Π.Ε. Καστοριάς
 8. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας Σερβίων και Κεντρικοί Αποχετευτικοί Αγωγοί Σερβίων και Πλατανορέματος Ν. Κοζάνης» Π.Ε Κοζάνης
 9. Έγκριση οικονομικής Ενίσχυσης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Βλάστης «Οι Φίλοι του Χειμώνα» για την εκδήλωση με την ονομασία «Γουρνοχαρά» Π.Ε Κοζάνης
 10. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην Συνδιοργάνωση του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Κοζάνης με τη συμμετοχή σαράντα(40) αθλητών στον 29ο Κλασικό Μαραθώνιο Αθήνας Π.Ε Κοζάνης
 11. Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων και τη φιλοξενία των συντελεστών κατά την συμμετοχή της Π.Δ.Μ. στην έκθεση PHILOXENIA
 12. Έγκριση Δαπανών Π.Δ.Μ
 13. Έγκριση Δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 14. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια στεφανιών για την 99η Επέτειο Απελευθέρωσης της πόλης της Καστοριάς
 15. Έγκριση Δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 16. Έγκριση Πληρωμής Δαπανών Έργων Π.Ε Γρεβενών
 17. Έγκριση Πληρωμής Δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 18. Έγκριση Δαπανών Π.Δ.Μ –  Π.Ε Φλώρινας
 19. Έγκριση Δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 20. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 147.600,00€ για την πληρωμή του έργου: «Ολοκλήρωση πράξης εφαρμογής Πτολεμαΐδας – Ταυτοποίηση οικοπέδων πράξης εφαρμογής Πτολεμαΐδας με το Εθνικό Κτηματολόγιο» Π.Ε Κοζάνης
 21. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 120.000,00€ του προγράμματος Π.Δ.Ε – ΣΑΕΠ005/3 Μηνός Νοεμβρίου 2011 για την πληρωμή «Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και Αμοιβές για ειδικές εργασίες ( ΠΙΝ.Ο)»
 22. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 324.223,81€ του προγράμματος ΕΣΠΑ – ΣΑΝΑ0268 – Νομαρχιακά Προγράμματα Κοζάνης
 23. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 1.200.000,00€ του προγράμματος ΕΣΠΑ – ΣΑΕ 0758 – Οικιστικά – Περιβάλλον για την πληρωμή του έργου «Ολοκλήρωση Έργου Αποκατάστασης Αποθέσεων των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδας στο Ζιδάνι Κοζάνης (ΜΑΒΕ) Π.Ε Κοζάνης
 24. Έγκριση Αποδοχής Επιχορήγησης ΠΔΕ ΣΑΕΠ 005/8» Π.Ε Γρεβενών
 25. Ορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Π.Ε Κοζάνης της Π.Δ.Μ.
 26. Ορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Π.Ε Κοζάνης της Π.Δ.Μ.
 27. Ορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Π.Ε Κοζάνης της Π.Δ.Μ.
 28. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 7/2011