Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

44η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Τα θέματα

Ημ/νία Ανάρτησης: 29 Αυγούστου, 2023

Η συνεδρίαση την Τετάρτη 30/08/2023 και ώρα 10:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση 3ης Τροποποίησης (Τροπ.3) του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 3. Έγκριση 4ης Τροποποίησης  (Τροπ. 4) του Προγράμματος  Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.)  της  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 4. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στην Τ.Κ Ιτιάς» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 5. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Υποδομές οδοποιίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Φλώρινας (Δήμος Αμυνταίου)» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 6. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία – Καθαρισμός Τεχνικών Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου 2020» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 7. Έγκριση Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου Υπηρεσιών «Καταγραφή και Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, σε Περιβάλλον Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών» και των όρων της Διακήρυξης  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 8. Έγκριση επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντος ποσού Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 9. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο «Χορήγηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού» Προϋπολογισμού:  20.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 10. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «Μελέτη εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Κήπου Δήμου Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 147.551,17€ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 11. Έγκριση 2ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΙΣΑΝΙΟΥ, ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 12. Έγκριση 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 13. Συγκρότηση Επιτροπής για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023 – 2024 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 694.300,80 € με Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 14. Συγκρότηση Επιτροπής για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Πιλοτικό Ενεργειακά Θετικό Κτίριο – Η περίπτωση του Αγροτικού και Κτηνιατρικού Κέντρου ως Βιωματικό Εργαστήριο στη Δυτική Μακεδονία» Προϋπολογισμού: 530.000,00 € με Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 15. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων μουσικής του Συλλόγου Φίλων Μουσικής «Βελβεντινές Φωνές» και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, την 10η Σεπτεμβρίου 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 16. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην εκδήλωση του Δήμου Κοζάνης για την τρίτη ηλικία, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 17. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Μορφωτικού Συλλόγου Αλωνακίων «ΠΟΝΤΟΣ» και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, στις 7-9/9/2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 18. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση  του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανατολικού «Η Ανατολή» και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στις εορταστικές εκδηλώσεις, 13-14/9/2023β (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 19. Έγκριση 10ης τροποποίησης  του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
 20. Έγκριση 11ης τροποποίησης  του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
 21. Έγκριση  1ου  Α.Π.Ε., 1ου Π.Τ.Κ.Μ.Ν.Ε. και  1ης   Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Βελτίωση δρόμου Λιανοτόπι – Γράμμος» αναδόχου «Κ/ξία Βασίλειος Δέδες του Αθανασίου – Φώτιος Δεμίρης του Νικολάου» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 22. Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 24. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΟΥ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 25. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων δαπανών έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 26. Έγκριση του σχεδίου Διακήρυξης ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης οδικής ασφάλειας του Εθνικού Οδικού Δικτύου» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (13.486,00€), πλέον ΦΠΑ, για τον καθαρισμό ζωνών πυροπροστασίας στην περιοχή του Δ.Δ.  Λουκομίου του Δήμου Βοίου και για την επισκευή και διαμόρφωση αγροτικού δρόμου της Κοινότητας Χρυσαυγής του Δήμου Βοίου, για λόγους πυροπροστασίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας)
 28. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων και πέντε ευρώ  (14.005,00€), πλέον ΦΠΑ, για την άρση των καταπτώσεων, την επισκευή και τον καθαρισμό του δασικού οδικού δικτύου του Δημοσίου Δάσους Βοίου στη θέση «Καψάλια» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας)
 29. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Επέκταση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Κορομηλιάς-Κολοκυνθούς προς την Μεσοποταμία» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
 30. Έγκριση των  Πρακτικών Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) και ΙΙ (Οικονομικές Προσφορές) του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα) και Π.Ε. Κοζάνης της ΠΔΜ  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 31. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 20η/2023  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 32. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά πριμ για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΓ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ»  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 33. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά πριμ για το έργο «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 0,33 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΦΡΑΓΜΑ ΣΙΣΑΝΙΟΥ” ΤΗΣ ΔΕ ΑΣΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ»  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 34. Έγκριση δαπάνης υπέρ ΔΕΔΗΕ για την μετατόπιση -παραλλαγή δικτύου διανομής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΥΝΑΣΑΣ-ΕΛΑΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ (2018ΕΠ04100009)» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 35. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
TAGGED: Δυτική Μακεδονία,