45η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Δεκεμβρίου, 2011

45η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνεδρίαση την Τρίτη  13/12/2011 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. 2. Λήψη απόφασης επί της Προδικαστικής Προσφυγής της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε – ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ασκίου Ν. Κοζάνης και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς Νέα Ε.Ε.Λ Δήμου Ασκίου» Π.Ε Κοζάνης
 3. 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Κατασκευή αγωγού ύδρευσης στο Δ.Δ Πολυρράχου από δεξαμενή Δ.Δ Τριγωνικού του Δήμου Σερβίων» Π.Ε Κοζάνης
 4. 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή νηπιαγωγείου στο Δ.Δ Χαραυγής του Δήμου Κοζάνης» Π.Ε Κοζάνης
 5. 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Στεγανοποίηση στέγης στο γυμναστήριο Αίολος Πτολεμαίδας» Π.Ε Κοζάνης
 6. 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας: «Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Παλαίστρας» Π.Ε Φλώρινας
 7. 7. Έγκριση πρακτικών Διαγωνισμού του έργου: «Ολοκλήρωση ανακαίνισης Πολιτιστικού Κέντρου Φλώρινας» Π.Ε Φλώρινας
 8. 8. Έγκριση Χρηματοδότησης και διαδικασίας ανάθεσης του έργου: «Ανόρυξη γεωτρήσεων και τοποθέτηση οργάνων στη θέση Προσήλιο Παρορίου» της Π.Ε Φλώρινας
 9. 9. Έγκριση χρηματοδότησης και διαδικασίας ανάθεσης του έργου: «Εκβάθυνση κοίτης ποταμού Αμμοχωρίου ανάντι των παλαιών σφαγείων» της Π.Ε Φλώρινας
 10. 10. Έγκριση Χρηματοδότησης και διαδικασίας ανάθεσης του έργου : «Καθαρισμός στραγγιστικών τάφρων στο Δ.Δ Βαλτονέρων» της Π.Ε Φλώρινας
 11. 11. Έγκριση Χρηματοδότησης και διαδικασίας ανάθεσης του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στο επαρχιακό δίκτυο Λεχόβου Βαρυκού» της Π.Ε Φλώρινας
 12. 12. Έγκριση Χρηματοδότησης και διαδικασίας ανάθεσης του έργου : «Κατασκευή Φρεατίων στην Ε.Ο επί του Δ.Δ Πεδινού» της Π.Ε Φλώρινας
 13. 13. Έγκριση Χρηματοδότησης και διαδικασίας ανάθεσης του έργου: «Συντήρηση φωταγώγησης Ε.Ο Δικτύου Ν. Φλώρινας» της Π.Ε Φλώρινας
 14. 14. Έγκριση Χρηματοδότησης και διαδικασίας ανάθεσης του έργου: «Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων χιονοδρομικού κέντρου Πισοδερίου» της Π.Ε Φλώρινας
 15. 15. Έγκριση Χρηματοδότησης και διαδικασίας ανάθεσης του έργου: «Αντιπλημμυρική τσιμεντόστρωση στον περιφερειακό δρόμο του Δ.Δ Ασπρογείων» της Π.Ε Φλώρινας
 16. 16. Έγκριση Χρηματοδότησης και διαδικασίας ανάθεσης του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δ.Δ ‘Ανω Κλεινών» της Π.Ε Φλώρινας
 17. 17. Έγκριση Χρηματοδότησης και διαδικασίας ανάθεσης του έργου: «Προσαρμογή λιμένα Ψαράδων Μ. Πρέσπας στην αναβάθμισμένη στάθμη λιμναίων υδάτων» της Π.Ε Φλώρινας
 18. 18. Έγκριση χρηματοδότησης της διαδικασίας προετοιμασίας και λήψης ISO, καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης Π.Δ.Μ.
 19. 19. Έγκριση Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού Ανάδειξης Προμηθευτή Γραφικής Ύλης για της ανάγκες της Π.Ε Φλώρινας για το έτος 2012
 20. 20. Έγκριση διενέργειας και έγκριση των όρων του ανοικτού τακτικού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.000 ευρώ περί προμήθειας γραφικής και μηχανογραφικής ύλης για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε Καστοριάς για το έτος 2012
 21. 21. Έγκριση της απ΄ ευθείας ανάθεσης προμήθειας που αφορά υπηρεσίες καθαριότητας προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2012 Π.Ε Καστοριάς
 22. 22. Έγκριση της απ΄ ευθείας ανάθεσης για κάλυψη πληρωμής δαπανών που αφορούν τη διακίνηση αλληλογραφίας σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις προϋπολογισμού 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για το έτος 2012 Π.Ε Καστοριάς
 23. 23. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής Κρατικών Προμηθειών για το έτος 2012 Π.Ε Φλώρινας
 24. 24. Συγκρότηση επιτροπής  γνωμοδότησης προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής  μηχανημάτων και οχημάτων του τμήματος μηχανολογικού εξοπλισμού Π.Ε Καστοριάς
 25. 25. Συγκρότησης επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε Καστοριάς
 26. 26. Έγκριση παράτασης συμβάσεων της Π.Ε Καστοριάς
 27. 27. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού στις Π.Ε. του προγράμματος ΚΑΠ- προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Νοέμβριο 2011 Π.Δ.Μ.
 28. 28. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού  στις Π.Ε. του προγράμματος ΚΑΠ- προς κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας των μεταταχθέντων σε αυτές υπαλλήλων από τους ομίλούς ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ μηνός Νοεμβρίου 2011 Π.Δ.Μ.
 29. 29. Έγκριση Αποδοχής Πίστωσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Π.Ε Γρεβενών
 30. 30. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην κάλυψη μέρους δικαστικών εξόδων του Συλλόγου Περιβάλλοντος Ακρινής
 31. 31. Έγκριση χορήγησης ειδών ατομικής προστασίας υπαλλήλων του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε Κοζάνης
 32. 32. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην συνδιοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων των Εμπορικών Συλλόγων Κοζάνης και Πτολεμαίδας Π.Ε Κοζάνης
 33. 33. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην έκδοση φυλλαδίου του Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Π.Ε Κοζάνης
 34. 34. Έγκριση Δαπάνης επισκευής μηχανήματος της Π.Ε Κοζάνης
 35. 35. Έγκριση Δαπάνης Π.Δ.Μ
 36. 36. Έγκριση Δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 37. 37. Έγκριση Πληρωμής Δαπανών Έργων Π.Ε Γρεβενών
 38. 38. Έγκριση Πληρωμής Δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 39. 39. Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου των Ελληνικών και Αλλοδαπών Οχημάτων Π.Ε Καστοριάς
 40. 40. Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό για την πρώτη (1η ) του έτους Π.Ε Καστοριάς
 41. 41. Έγκριση Δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του Συλλόγου Υπαλλήλων Π.Ε Καστοριάς
 42. 42. Έγκριση Δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Φιλοπροοδευτικού Συλλόγου Απανταχού Επταχωριτών της Π.Ε Καστοριάς
 43. 43. Έγκριση Δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης «Αργείτικο Καρναβάλι» στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς
 44. 44. Έγκριση Δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 45. 45. Έγκριση Μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  κ. Ιωάννη Αντωνιάδη
 46. 46. Ορισμός Δικηγόρου για παροχή νομικής στήριξης της Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Κοζάνης
 47. 47. Ορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.
 48. 48. Ορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.
 49. 49. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε Καστοριάς στον δικηγόρο Θεσσαλονικής Πάκα Ιωάννη