47η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  με τηλεδιάσκεψη

Η συνεδρίαση την Παρασκευή 17/09/2021 και ώρα 12:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Έρευνα αξιοποίησης αιθέριου ελαίου και ανθόνερου λεβάντας και ρίγανης, ως συστατικών για την παρασκευή αντισηπτικών χεριών και άλλων καινοτόμων εφαρμογών» Προϋπολογισμού: 31.000,00€  (Με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 3. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή Ειδικού Εργαστηρίου Πτολεμαΐδας στην Τ.Κ. Αγ. Χριστοφόρου» Προϋπολογισμού: 32.500,00€ (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση Πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 9ης Σεπτεμβρίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή άνω διαβάσεων στο ρέμα Καστανόδασος στο Δ.Δ. Εμπορίου» Προϋπολογισμού: 69.600,00€ (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 5. Έγκριση Πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση του γεφυριού Σβόλιανης, Αγίας Σωτήρας, Δήμου Βοΐου Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 6. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων του έργου: «Βελτίωση παράλληλων έργων στο Αγρόκτημα Λιβαδερού» Προϋπολογισμού: 550.000,00€ (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 7. 5η τροποποίηση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 8. Έγκριση α) παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) « Η Προϊστορική Έρευνα του ΑΠΘ στο Β/Δ Τμήμα του Ν. Γρεβενών – η καταγραφή Παλαιολιθικών θέσεων και ευρημάτων στην περιοχή της Σαμαρίνας» και β) της αντικατάστασης των εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.)
 9. Έγκριση 2ης τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – νέα έργα έτους 2021 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών»
 10. 40η Έγκριση εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού              αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο              πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016
 11. Έγκριση όρων δημοπράτησης της μελέτης της ΣΑΜΠ 041 με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ. 35+500 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ» Προεκτιμώμενης αμοιβής : 76.025,31 € (με Φ.Π.Α. 24%)
 12. Έγκριση όρων δημοπράτησης της μελέτης της ΚΑΠ – ΚΑΕ 978977 Ε.Φ.073, με τίτλο: «ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο.15 ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ» Προϋπολογισμού: 46.042,55 € (με Φ.Π.Α. 24%)
 13. Έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
 14. Ακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και έγκριση της Διαδικασίας Προσφυγής σε Απευθείας Ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος
 15. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για την «Προμήθεια & μεταφορά δύο χιλιάδων τριακοσίων (2300) τόνων αλατιού  για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού  ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2021-2022» προϋπολογισμού 155.940,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%
 16. Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου «Μίσθωσης μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022 Π.Ε. Φλώρινας», και των όρων της Διακήρυξης»
 17. Παράταση υφιστάμενων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Κοζάνης για το σχολικό έτος 2021-2022
 18. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2021-2022
 19. Έγκριση του Πρακτικού Νο 19/2021 αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τους προσωρινούς μειοδότες του με α/α 134162 ηλεκτρονικού διαγωνισμού – 1ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το σχ. έτος 2021-22, στα πλαίσια του αρ. 3/2021 (α/α 134162) με αρ. πρ. 64368/10-5-2021 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023
 20. Έγκριση του Πρακτικού Νο 21 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων του αριθ. 6/129698/27-08-2021 συνοπτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Φλώρινας για την «Προμήθεια  υλικών -ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών & και μηχανημάτων  έργου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2021»
 21. Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα  αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 22. Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα  αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 23. Έγκριση προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 24. Έγκριση προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 25. Έγκριση κατάργησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 26. Έγκριση παράτασης σύμβασης αδιάθετου δρομολογίου μεταφοράς τριών (3) μαθητών  από τον Πελαργό προς το Νηπιαγωγείο Αντιγόνου
 27. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Μικρασιατικού Συλλόγου Π.Ε. Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εκδήλωσης Μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων της Μ. Ασίας από το τουρκικό κράτος
 28. Έγκριση συνδιοργάνωσης στην 5η Ανάβαση Βλάστης, της  Αυτοκινητιστικής Λέσχης Πτολεμαϊδας
 29. Έγκριση συνδιοργάνωσης σε εκδήλωση αφιερωμένη στα 200 χρόνια από τον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων εναντίον του Οθωμανικού ζυγού
 30. Έγκριση συνδιοργάνωσης σε εκδήλωσης προς τιμή του Βλατσιώτη ήρωα του 1821 «Ιωάννη Φαρμάκη»
 31. Έγκριση συνδιοργάνωσης στην εκδήλωση «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ»
 32. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών οικονομικού ελεγκτή (Αudits), στα πλαίσια του έργου Wincome. Παραδοτέο D1.3.4.
 33. Έγκριση δαπάνης υπηρεσιών φύλαξης (security) του κτιρίου Π.Ε Κοζάνης λόγω εκτάκτων αναγκών  (CPV 79713000-5)
 34. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.400,00€ για παράταση μίσθωσης χώρου για τη στέγαση υπηρεσιών δημόσιας υγείας
 35. Έγκριση δαπάνης που αφορά ΣΑΕΠ 005/1 για διάφορα έργα
 36. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας
 37. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 38. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 39. Ορισμός δικηγόρου
 40. Ορισμός δικηγόρου
 41. Έγκριση επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε. Γρεβενών
 42. Έγκριση Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
 43. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 44. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας κ. Ιωάννη Κιοσέ
 45. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου
 46. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου
 47. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 48. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Pin It

Αφήστε μια απάντηση