Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας Τα θέματα

Ημ/νία Ανάρτησης: 24 Ιουνίου, 2023

Η  συνεδρίαση της Επιτροπής,  την Τετάρτη 28/6/2023 και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα συσκέψεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Δημοκρατίας 27, 2ρος όροφος), με θέματα:

  1. M.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση εδαφών και πλήρωση ορυγμάτων για καλλιεργητική χρήση σε παλαιό εγκαταλελειμένο λιγνιτωρυχείο στην Τ.Κ. Βεγόρας, του Δήμου Αμυνταίου, Π.Ε. Φλώρινας, ΠΔΜ». (ΠΕΤ:2301896425).

Φορέας του έργου : ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Εισηγητής: κ.Νικόλαος Παρίσης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Φλώρινας.

 

  1. Π.Ε. του έργου: «Εγκατάσταση πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 2MW σε λιμνοδεξαμενή στη θέση «Αμμοχώρι», Δήμου Φλώρινας, Π.Ε. Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2210842619).

Φορέας του έργου: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.

Εισηγητής: κ.Νικόλαος Παρίσης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Φλώρινας.

 

  1. Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενο γεώφραγμα και αρδευτικό δίκτυο Μαυραναίων στην Τ.Κ. Μαυραναίων, του Δήμου Γρεβενών, Π.Ε. Γρεβενών, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2211866823).

Φορέας του έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Εισηγητής: κ.Γεώργιος Θωμαΐδης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Γρεβενών.

 

  1. Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 60MW και συνοδών έργων στη θέση «ΑΝΘΡΑΚΙΑ» της Τοπικής Κοινότητας Ανθρακιάς, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2301888620).

Φορέας του έργου: ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Εισηγητής: κ.Γεώργιος Θωμαΐδης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Γρεβενών.

 

  1. Π.Ε. του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ‘Μπαρούγκα’, ισχύος 1,5 MW επί «ανώνυμου» ρέματος παραπόταμου του Αλιάκμονα, στα όρια των Δημοτικών Ε-νοτήτων Γράμμου και Νεστορίου, του Δήμου Νεστορίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2302914425).

Φορέας του έργου: ΥΔΑΤΟΠΤΩΣΗ Ι.Κ.Ε.

Εισηγητής: κ.Σταύρος Παπαδόπουλος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Καστοριάς.

 

  1. Π.Ε. του έργου: «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Μεταμόρφωσης ΠΕ Καστοριάς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2304935022).

Φορέας του έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Εισηγητής: κ.Σταύρος Παπαδόπουλος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Καστοριάς.

TAGGED: Δυτική Μακεδονία,