4η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλιου Δήμου Αμυνταίου – 14 Απριλίου 2020

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου σας  προσκαλεί στην 4η Τακτική συνεδρίαση   του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στις  14  Aπριλίου 2020 ημέρα  Τρίτη και ώρα  10:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αμυνταίου, με θέματα:

  1. Παροχή κατευθύνσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης ΞΙΝΟ-ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, σε θέματα συναλλακτικής πολιτικής που άπτονται της οικονομικής βιωσιμότητας της εταιρίας.
  2. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου έτους 2020.
  3. Αποδοχή ένταξης έργου με τίτλο «Αισθητική, λειτουργική ανακατασκευή πεζοδρομίων & υπαίθριων χώρων σχολείων Γενικού Λυκείου και Γυμνασίου Αμυνταίου», στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» στον Άξονα Προτεραιότητας 1: Αστική Αναζωογόνηση, με προϋπολογισμό 200.000,00 €.
  4. ΄Εγκριση επικαιροποιημένου μνημονίου συνεργασίας για την αρχαιολογική επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών του υπό έργου 3 ΄΄ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ΄΄ του έργου ΄΄ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ στην περιοχή του Δήμου ΑΜΥΝΤΑΊΟΥ Π.Ε. Φλώρινας
  5. Αποδοχή απόφασης τροποποίησης την πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου»  με Κωδικό ΟΠΣ 5002421 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020.
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος 

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης

Pin It

Αφήστε μια απάντηση