50η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  με τηλεδιάσκεψη

Ημ/νία Ανάρτησης: 9 Σεπτεμβρίου, 2022

50η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  με τηλεδιάσκεψη

     Η συνεδρίαση την Τρίτη 13/09/2022 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΥΜΝΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» έως 31/01/2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 3. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου:  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ» έως 3/12/2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου:  «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΘΟΛΟΛΑΚΚΑ» έως 31/12/2022(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 5. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» έως 30/10/2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 6. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΜΥΡΙΧΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ-ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ» έως 30-10-2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 7. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ» έως 30/10/2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 8. Έγκριση συνέχισης και ολοκλήρωσης καθώς και πρόσκληση του επόμενου κατά σειρά μειοδότη του έργου: «Ανέγερση νέου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 9. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  και του Δήμου Άργους Ορεστικού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποχιονισμός Επ. Οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Άργους Ορεστικού για τα έτη 2023-2024» προϋπολογισμού 50.000 ευρώ με ΦΠΑ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
 10. 9η Τροποποίηση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2022 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
 11. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης τροποποιητικής σύμβασης του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 12. Έγκριση τροποποιημένου σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας(Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και για την υλοποίηση του έργου: «Διερεύνηση των κατολισθητικών φαινομένων και ρηγματώσεων στα Δ.Δ. Βαλτόνερων και Φανού (Δ. Αμυνταίου, Φλώρινας) – Εκτίμηση της κατάστασης» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 13. Έγκριση των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ    ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  «Ο.Α.Σ.Π.» – Μονάδα Έρευνας «ΙΤΣΑΚ: Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών»(Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων έρευνας)και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) για την υλοποίηση του έργου: «Διερεύνηση της Απόκρισης σε σεισμική καταπόνηση του κτηρίου του Πνευματικού κέντρου Φλώρινας σύμφωνα με τους ΚΑΝ.ΕΠΕ., ΚΑ.Δ.Ε.Τ., Ευρωκώδικα 8, μέρος 3, πρόσφατη καταγραφή από σεισμό κοντινού πεδίου και προτάσεις αποκατάστασης βλαβών και αιτίων βλαβών» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 14. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα στο Εθνικό Οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης, έτους 2020, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.»,  ΣΑΕΠ 541 (ενάριθμο 2014ΕΠ54100001 έδρα) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 15. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Εθνικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρα)/Π.Δ.Μ. έτους 2020» ΣΑΕΠ 541 (ενάριθμο 2014ΕΠ54100001 έδρα) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 16. Έγκριση χορήγησης Παράτασης του συμβατικού χρόνου υλοποίησης  του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Εθνικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρα) / Π.Δ.Μ. έτους 2020» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 17. Έγκρισης του 4ου Α.Π.Ε. του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στο Εθνικό Οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης, έτους 2020, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμός Μελέτης :400.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) Προϋπολογισμός Σύμβασης:  230.045,64€ (με το Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 18. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ης Τροποποίησης Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Εθνικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρα) / Π.Δ.Μ. έτους 2020» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 19. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 17η/2022 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 20. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας αγρο-μετεωρολογικών σταθμών για τις ανάγκες του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 21. Έγκριση πρακτικού Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2022-2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 22. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του Ανοικτού   Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» προϋπολογισμού 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 23. Έγκριση του Πρακτικού Νο 11 της Διαπραγμάτευσης της 8-9-2022 για την ανάθεση αδιάθετων και νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2022-23 και των αναδόχων αυτής  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 24. Έγκριση α) συμπληρωματικής υπαγωγής στο πρόγραμμα επιχορήγησης απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών και β) δαπάνης και  αποδοχή επιχορήγησης της σχετικής δαπάνης  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 25. Έγκριση αποφάσεων Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απευθείας αναθέσεων σε Οικονομικό Φορέα λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 26. Ορισμός δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 27. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 28. Έγκριση δαπανών από ληξιπρόθεσμες οφειλές (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 29. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός κοίτης ρεμάτων στο βόρειο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
 30. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός κοίτης ρεμάτων στο νότιο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
 31. Ακύρωση της 374/22 απόφασης της Οικ. Επιτροπής και έγκριση δαπάνης για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας»
 33. Έγκριση διάθεσης δαπάνης δώδεκα χιλιάδων (12.000) € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων, μετά από έντονη καταιγίδα στην Κοινότητα Βελβεντού στο Δήμο Βελβεντού (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας)
 34. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 35. Έγκριση διάθεσης πίστωσης  για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών
 36. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΜΥΡΙΧΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ-ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 37. Έγκριση δαπάνης για την «ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΚΛΗΜΑΤΟΣ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 38. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 39. Έγκριση δαπανών έτους 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 40. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του περιφερειακού συμβούλου Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 41. Έγκριση μετακίνηση της Αντιπεριφερειάρχη Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 42. Έγκριση δαπανών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 43. Έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών και της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου στην 20η Συνεδρίαση του Π.Σ. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 44. Έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 20η  Συνεδρίαση του Π.Σ. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
TAGGED: Δυτική Μακεδονία,