62η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  με τηλεδιάσκεψη

Ημ/νία Ανάρτησης: 12 Δεκεμβρίου, 2022

Η συνεδρίαση την Τρίτη 13/12/2022 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκρισης υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: “Επέκταση, βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων Αγροτικού Συνεταιρισμού Οπωρικών (ΑΣΟ) Βελβεντού  «H ΔΗΜΗΤΡΑ»” Προϋπολογισμός: 450.00,00 € (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 3. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016  για το έργο με τίτλο: «Αντικατάσταση στέγης ορειβατικού καταφυγίου ΕΟΣ Κοζάνης στη θέση «Αλογομάνδρι», εκτός οικισμού της
 4. Τ.Κ. Καταφυγίου, της Δ.Ε. Βελβεντού» Προϋπολογισμός: 16.000,00€ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 5. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Σερβίων Π.Ε. Κοζάνης» Συνολικός Προϋπολογισμός: 5.670.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 6. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «Φορέας Λειτουργίας Φραγμάτων (ΦΛΦ) Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσόβουνου και Πραμόριτσα Ν. Κοζάνης (2023)» Προϋπολογισμός: 179.769,38€ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 7. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «Ωρίμανση έργων ανάπτυξης Νομού Κοζάνης (έτος 2023)» Προϋπολογισμός: 295.561,95 €  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 8. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης τμήματος Δημοτικής Οδού μεταξύ διασταύρωσης οδών Καρυδίτσης -Θαλή Μηλισίου και Ε.Ο. Κοζάνης–Λάρισας περιοχής Αεροδρομίου» Προϋπολογισμός: 146.579,41€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%%)(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 9. Παράταση του χρόνου  ισχύος συμβάσεων.    (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 10. Έγκριση του Πρακτικού Ι (ενσωματωμένα πρακτικά Ι και ΙΙ) διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθειας Χαρτιού, Γραφικής Ύλης & Υλικών Γραφείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης». (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 11. Έγκριση του πρακτικού 2ης παράτασης ισχύος της αριθ. 138862/15-09-2021 σύμβασης  προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας 2. της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου  χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης. .    (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 12. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου:  «Βελτίωση δρόμου Λιανοτόπι-Γράμμος». (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 13. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής Διαγωνισμών, για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό “Προμήθειας ενός (1)  Ελκυστήρα-Τράκτορα  και ενός (1) Ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader), για την κάλυψη αναγκών του αμαξοστασίου της ΠΕ Καστοριάς»,Προϋπολογισμούμε ΦΠΑ : 550.000,00 € -Β΄Τμήμα –  Προμήθεια ενός (1) Ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader). (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών)
 14. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Συντήρηση Φωτισμού στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης # 65.000,00 € #. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών   Υπηρεσιών)
 15. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Φωτισμού στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης # 65.000,00 € # (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 16. Έγκριση 4ης Τροποποίησης (Τροπ.4) του Προγράμματος ΣΑΕΠ 541/2022 της Π.Ε Φλώρινας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 17. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ, ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΣΗ, ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕΠ 041 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 139783/30-12-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, Ε.Φ.071. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση VAKANTIEBEURS 2023 (Ουτρέχτη, 11-15/1/2023) (Εισηγητής: Πρ/νος Δ/νσης Επιχειρηματικότητας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης)
 19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση ενός κινητήρα και μιας αντλίας με όλα τα παρελκόμενα του αρδευτικού δικτύου για τον ΤΟΕΒ Βασιλειάδας» (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Προγραμματισμού και  Ανάπτυξης)
 20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση τμήματος αγωγού του αρδευτικού δικτύου για τον ΤΟΕΒ Κορεστείων» (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Προγραμματισμού και  Ανάπτυξης)
 21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών για την επισκευή επτά υδροληψιών στον ΤΟΕΒ Βυσσινιάς και για την επισκευή επτά υδροληψιών στον ΤΟΕΒ Οξυάς» » (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Προγραμματισμού και  Ανάπτυξης)
 22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Κορεστείων Καστοριάς (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Προγραμματισμού και  Ανάπτυξης)
 23. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της ΠΔΜ στην ανασκόπηση 2022-2023 του έντυπου Energy + Invest(Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά αγορά αγορά καινούργιου εξοπλισμού στο Δ.Α.Κ. Κοζάνης(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «Συντήρηση – βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμων Σερβ’ιων και Βελβεντού»  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 26. Έγκριση δαπάνης που αφορά “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΡΟΚΟΥ Crocus sativus L.ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΑΥΤΑ (ΠΡΟΓΡ.ΣΥΜΒΑΣΗ)”  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «Αποκατάσταση,σταθεροποίηση κατολισθήσεων πρανών στην Ε.Ο. 20 (Κοζάνης-Ιωαννίνων)»  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 28. Έγκριση δαπάνης που αφορά «Προμήθεια υλικών στον ΜΥΗΣ Πραμόριτσα» )»  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 29. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 30. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 31. Έγκριση αποδοχής γνωμοδότησης Δικηγόρου επί εξωδικαστικού συμβιβασμού και  έγκριση  αποζημίωσης (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 32. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών)
 33. Έγκριση δαπανών έτους 2022 Π.Ε. Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 34. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 35. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)

 

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube
TAGGED: Δυτική Μακεδονία,