Επτά σχήματα υπέβαλαν Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο υλοποίησης ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία με ΣΔΙΤ

Ημ/νία Ανάρτησης: 21 Μαρτίου, 2011

Υποβλήθηκαν την 15η Μαρτίου 2011, οι Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α’ Φάση του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης που θα αναλάβει την υλοποίηση του Έργου: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα».

Οι επτά (7) Υποψήφιοι που υπέβαλαν Φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, βάσει της χρονικής σειράς υποβολής των φακέλων τους, είναι οι παρακάτω:

1. WASTE SYCLO S.A. 
2. Ένωση Προσώπων «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. – POLYECO A.E.» 
3. NOVAERA HELLAS A.E. 
4. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
5. ENVITEC A.E. 
6. Ένωση Προσώπων «ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» 
7. Ένωση Προσώπων «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – HELESI»

Στους προαναφερθέντες Υποψηφίους συνολικά συμμετέχουν εικοσιπέντε (25) εταιρείες, έξι (6) εκ των οποίων είναι αλλοδαπές.

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.). Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 
116.400.000 ευρώ. Η διάρκεια της Σύμπραξης είναι 27 έτη.