8η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη

Ημ/νία Ανάρτησης: 3 Φεβρουαρίου, 2023

Η συνεδρίαση την Δευτέρα 06/02/2023 και ώρα 10:00 σε τηλεδιάσκεψη με θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Έγκριση Απολογισμού έτους 2022 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
3. Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Δ τρίμηνο 2022 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
4. Έγκρισης υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή φράγματος στη θέση Αμάρ Μπέη στην Κοινότητα Λιβαδερού του Δήμου Σερβίων (Α’ Φάση)» Προϋπολογισμού: 225.679,76€ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
5. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας (Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Μειοδότη) του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εννέα (9) Αγρομετεωρολογικών σταθμών & αναλωσίμων για τις ανάγκες του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής παραγωγής(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
6. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΠΕΥΚΟ ΠΡΟΣ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
7. Έγκριση παράτασης του χρόνου Παράδοσης του αντικειμένου του αριθμ. 124688/04-08 -2022 Σύμβασης για την προμήθεια υλικών επισκευής του Κεντρικού Αντλιοστασίου Σταυροποτάμου και του αντλιοστασίου Μελισσοτόπου (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
8. Έγκριση ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 2.800,00 με Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
9. Έγκριση ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 780,00 με Φ.Π.Α. για την προμήθεια στεφάνων κηδείας της Π.Ε. Φλώρινας το 2023 & Ιανουάριο του 2024. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
10. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του ΟΑΠΝ Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συναυλιών ως έναρξη της Αποκριάς της Κοζάνης, στην κεντρική πλατεία την Τρίτη 14 και την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
11. Έγκριση Δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης των αιμοπεταλιοδοτών του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Αιμοπεταλιοδοτών «Σταγόνα Ελπίδας» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
12. Έγκριση Δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης των αιμοπεταλιοδοτών του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης «ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
13. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του 2ου Φεστιβάλ «Στους ρυθμούς του Έντεκα από Λαογραφικό Όμιλο Κοζάνης «Φίλοι της Παράδοσης» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στις 17-18-19/2/2023(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
14. Έγκριση δαπάνης για τη χρηματοδότηση της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής (Native app) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
15. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
16. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός Π.Ε Κοζάνης (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης)
17. Έγκριση δαπάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
18. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
19. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή συμβολαιογράφων που θα κληθούν να συντάξουν συμβολαιογραφικές πράξεις είτε για λογαριασμό της Π.Δ.Μ. είτε στις οποίες ένα εκ των μερών είναι η Π.Δ.Μ. (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
20. Έγκριση δαπάνης τρέχοντος έτους για την δέσμευση κατά περίπτωση ποσού με ορισμό δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης και της Έδρας, ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών αρχών για υποθέσεις που προκύπτουν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
21. Έγκριση δαπάνης Δημοσίων Σχέσεων (παράθεση γεύματος) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
22. Έγκριση δαπάνης για την εγκατάσταση και λειτουργία ασύρματου δικτύου (WI-FI) στο κτίριο του Διοικητηρίου Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
23. Αποδοχή γνωμοδότησης Νομικής Υπηρεσίας επί άσκησης ή μη Αιτήσεως Αναιρέσεως (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
24. Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους (Εισηγητής: Νομική Υπηρεσία)
25. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Χατζηζήση Λάμπρου (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης)

TAGGED: Δυτική Μακεδονία,