8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου Τα θέματα

Ημ/νία Ανάρτησης: 20 Απριλίου, 2023

8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 24η Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέματα τα εξής:

1. Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ»
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθ. 59/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Έγκριση της υλοποίησης του προϋπολογισμού Α’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την αριθ. 60/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο με τίτλο «Εσωτερική Αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 1.529.838,71€.
5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο με τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Αντιγόνου – Φιλώτα – Πελαργού – Λεβαίας – Βεγόρας», προϋπολογισμού 74.000,00€.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου με τίτλο «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 2.394.697,00€, περί χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις οικισμών – βελτιώσεις οδοποιίας Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 1.513.780,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου με τίτλο: «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα» προϋπολογισμού 9.717.637,58 €, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου τη προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίτρια του Δήμου Αμυνταίου», συμβατικού προϋπολογισμού 84.049,40€, περί χορήγησης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας.
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση των συστάδων 7β, 7γ και 7δ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου και της συστάδας 4γ του δασοκτήματος Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου.
11. Ορισμός υπευθύνου για την είσπραξη γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης.
12. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο με τίτλο «Συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αμυνταίου».
13. Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας με σκοπό τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού σε δίκτυα ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου».
14. Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Δύο Απορριμματοφόρων Οχημάτων (8 και 12 κ.μ.) Περισυλλογής Βιοαποβλήτων Δήμου Αμυνταίου».
15. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 39/2023 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.
16. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 40/2023 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.
17. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 61/2023 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.
18. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 62/2023 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.
19. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 63/2023 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.
20. Συνδιοργάνωση Δήμου Αμυνταίου με τη ΔΗΚΕΑ και τον Σύλλογο Γυναικών Ξινού Νερού «Η Πηγή» για την 3η γιορτή φύσης στην Τ.Κ. Ξινού Νερού.
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την οικονομική ενίσχυση άπορου Δημότη της Κοινότητας Ροδώνα Δ. Αμυνταίου

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..
TAGGED: Αμύνταιο,