Άδεια Εγκατάστασης για την «Ίδρυση Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων»

Ημ/νία Ανάρτησης: 5 Οκτωβρίου, 2015

diadyma-logoΆδεια Εγκατάστασης για την «Ίδρυση Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων»
Υπεγράφη την 1-10-2015 από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, η υπ’άριθ. πρωτ. Φ14.2/674/1/91 (ΑΔΑ:7Β7Ν7ΛΨ-2ΟΨ) Άδεια Εγκατάστασης για την «Ίδρυση Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων» γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη των διαδικασιών υλοποίησης του έργου.
Για μία ακόμη φόρα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Δυτικής Μακεδονίας – Δήμοι και Περιφέρεια – απέδειξαν ότι ο μοναδικός δρόμος για τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι η πλήρης συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, κάτι το οποίο γίνεται ανελλιπώς από την ίδρυση της εταιρείας, με αποτέλεσμα την πρωτοπορία της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ σε πανελλήνιο, και όχι μόνο, επίπεδο.
Το έργο, ως γνωστόν, υλοποιείται με την μέθοδο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και η εν λόγω εγκατάσταση αποτελεί την Κεντρική Μονάδα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας. Με την έναρξη της λειτουργίας της, η περιφέρεια μας θα εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και θα πετύχει πλήρως του στόχους που τίθενται από την Εθνική Νομοθεσία αναφορικά με την επεξεργασία των απορριμμάτων. Η Μονάδα θα είναι από τις πλέον σύγχρονες και ευέλικτες μονάδες, καθώς θα περιλαμβάνει ένα σύγχρονο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και μία Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας (αερόβια κομποστοποίηση) που θα έχει τη δυνατότητα να δεχτεί και το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα που θα προκύψει από την ανάπτυξη προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή.

Μπροστά μας παραμένει το στοίχημα της ανάπτυξης των συστημάτων συλλογής και Διαλογής στην Πηγή. Η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ έχει ήδη ωριμάσει δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ έχει ξεκινήσει και τη διαδικασία χωροθέτησης και μελέτης των Πράσινων Σημείων Αστικού Τύπου τα οποία σε συνδυασμό με τα Πράσινα Σημεία που λειτουργούν ήδη εδώ και πέντε χρόνια εντός των Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων θα δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες να διαθέσουν ευκολότερα τόσο ανακυκλώσιμα όσο και υλικά προς επαναχρησιμοποίηση.
Το μόνο που απομένει είναι η εξεύρεση της χρηματοδότησης των ανωτέρω δράσεων, αλλά είμαστε πεπεισμένοι ότι με την συνεργασία όλων το τοπικών φορέων θα εξευρεθεί η κατάλληλη λύση ώστε να προβούμε άμεσα στην υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών.

TAGGED: Δυτική Μακεδονία,