Αγιασμός Παραρτήματος Αμυνταίου Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Ι.Μ. Φλωρίνης ” Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης” την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Οκτωβρίου, 2023