Αιτήσεις μετάθεσης για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης

Ημ/νία Ανάρτησης: 7 Φεβρουαρίου, 2012

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Τρίτη, 07 Φεβρουάριος 2012
Από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης, σε συνέχεια των σχετικών εγκυκλίων
μετάθεσης και σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012 στο πλαίσιο
της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2011-2012,
καλούνται οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης που διορίστηκαν το σχολικό έτος
2010-2011 να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για
μεταθέσεις ως ακολούθως:
1.    Από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης
2.    Μουσικά Σχολεία(Μόνο για εκπαιδευτικούς Δ.Ε)
3.    Καλλιτεχνικά Σχολεία(Μόνο για εκπαιδευτικούς Δ.Ε)
4.    Σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Οι αιτήσεις, μαζί με τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται
μέχρι 13 Φεβρουαρίου 2012 στις Δ/νσεις στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν τα
σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά.
Ο Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης
Γκαμπούρας Ιωάννης

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..