Αλλαγή στην ημερομηνία της λαϊκής αγοράς Αμυνταίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 14 Δεκεμβρίου, 2011

Το ράδιο Λέχοβο 97.1 γνωστοποιεί στους εμπόρους – εκθέτες λαϊκής αγοράς και στο καταναλωτικό κοινό της περιοχής ότι η λαϊκή αγορά Αμυνταίου της 26/12/2011 ( Δευτέρα ) μεταφέρετε το Σάββατο 24/12/2011.

Η λαϊκή αγορά της 02/01/2012 ημέρα Δευτέρα μεταφέρεται το Σάββατο 31/12/2011