Αλλαγή ημερομηνίας για την κοπή της βασιλόπιτας της ΝΟΔΕ

Âáóéëüðéôá, ôóïõñÝêé, ìåëïìáêÜñïíá, äßðëåò êáé êïõñáìðéÝäåò ôá ðáñáäïóéáêÜ ãëõêÜ ôùí ×ñéóôïõãÝííùí, ÐáñáóêåõÞ 16 Äåêåìâñßïõ 2016. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Âáóéëüðéôá, ôóïõñÝêé, ìåëïìáêÜñïíá, äßðëåò êáé êïõñáìðéÝäåò ôá ðáñáäïóéáêÜ ãëõêÜ ôùí ×ñéóôïõãÝííùí, ÐáñáóêåõÞ 16 Äåêåìâñßïõ 2016. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Η προγραμματισμένη κοπή βασιλόπιτας της ΝΟΔΕ Φλώρινας για την Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2017, αναβάλλεται, λόγω έκτακτων υποχρεώσεων του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη.
Η ανοιχτή εκδήλωση – κοπή της βασιλόπιτας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 20:00 στην αίθουσα δεξιώσεων του ξενοδοχείου «Βέλτση».

Pin It

Αφήστε μια απάντηση