Αλλάζει το χρώμα των Ταξί στην Φλώρινα ?

Πρόσκληση σύγκλησης δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Περάσματος) στις 11 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με :

1. Γνωμοδότηση αναφορικά με την αλλαγή χρώματος των ΤΑΧΙ με έδρα την πόλη της Φλώρινας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση