Άμεσες Ενέργειες από την Π.Ε. Καστοριάς για την Αντιμετώπιση του Έκτακτου Προβλήματος Υδροδότησης του Δήμου Νεστορίου.

Ημ/νία Ανάρτησης: 24 Αυγούστου, 2022

Άμεσες Ενέργειες από την Π.Ε. Καστοριάς για την Αντιμετώπιση του Έκτακτου Προβλήματος Υδροδότησης του Δήμου Νεστορίου.

 

Με άμεσες ενέργειες, η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Δημάρχου Νεστορίου, ενέκρινε, εκτάκτως, χθες Τρίτη 23 Αυγούστου, από την Οικονομική Επιτροπή, την ένταξη του έργου: «Απομάκρυνση χειμαρολάβας (λάσπη) από την λεκάνη ανάντι του αναβαθμού στο αντλιοστάσιο Νεστορίου και επίχωση με αμμοχάλικο», για την αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης του Δήμου Νεστορίου.

 

Στο πλαίσιο του έργου, οι εργασίες, που ήδη ξεκίνησαν να εκτελούνται, αφορούν την απομάκρυνση της λάσπης που έχει συσσωρευτεί στη λεκάνη, ανάντι του αναβαθμού Νεστορίου, κοντά στο αντλιοστάσιο πόσιμου νερού του Δήμου Νεστορίου και στη συνέχεια θα επιχωθεί με καθαρό αμμοχάλικο .

 

Το έργο είναι προϋπολογισμού 37.000€ και θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Καστοριάς.

 

Η Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δέσποινα Κοζατσάνη, εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες της προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αμεσότητά τους στην ένταξη του έργου, και  για την ομοφωνία της απόφασης.

 

Η Περιφερειακή Αρχή με διαρκείς παρεμβάσεις προσπαθεί να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της δημόσιας  υγείας.

TAGGED: Καστοριά,