Άμεσος κίνδυνος πτώχευσης επιχειρήσεων εξαιτίας της καταχρηστικής συμπεριφοράς τραπεζών-fund Ερώτηση του βουλευτή Γ. Αντωνιάδη

Άμεσος κίνδυνος πτώχευσης επιχειρήσεων εξαιτίας της καταχρηστικής συμπεριφοράς τραπεζών-fund – Ερώτηση του βουλευτή Φλώρινας-ΝΔ Γιάννη Αντωνιάδη

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Άμεσος κίνδυνος πτώχευσης επιχειρήσεων εξαιτίας καταχρηστικής συμπεριφοράς τραπεζών-fund στο δανεισμό με προσημειωμένα περιουσιακά στοιχεία (μη στρατηγικοί κακοπληρωτές).

Κύριε Υπουργέ,
Πολλές επιχειρήσεις, για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα (επενδυτικά σχέδια, εγγυητικές επιστολές, κεφάλαια κίνησης κ.λπ), συμφώνησαν με τις Τράπεζες πιστωτικά όρια χρηματοδοτήσεων της τάξεως του 60-70% της προ-εκτιμημένης από την τράπεζα αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων, τα οποία υποθηκεύτηκαν ως εμπράγματη εξασφάλιση της χρηματοδότησης.

Με την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2010, επειδή οι τράπεζες στερούνταν ρευστότητας, άρχισαν να κάνουν χρήση των μη διαπραγματεύσιμων και καταχρηστικών όρων των συμβάσεων που είχαν επιβάλει στους επιχειρηματίες και σταμάτησαν με δική τους πρωτοβουλία και χωρίς έγγραφη ενημέρωση τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, στερώντας τους την δυνατότητά για συνέχιση της δραστηριότητάς τους. Δημιούργησαν έτσι ελλείψεις πιστωτικών γραμμών, εγγυητικών επιστολών καθώς και έλλειψη ταμειακών ροών για αγορά πρώτων υλών και κάλυψη υποχρεώσεων προς τους εργαζόμενους και τους δημόσιους φορείς.

Την εν λόγω περίοδο, παρόλο που πολλές εξ αυτών των επιχειρήσεων δεν είχαν εξαντλήσει το πιστωτικό όριο για το οποίο είχαν υποθηκεύσει τις περιουσίες τους, οι Τράπεζες απαιτούσαν εκβιαστικά περισσότερες εξασφαλίσεις, τις οποίες και πολλές φορές ελάμβαναν ούτως ώστε να συνεχιστεί η επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πέραν των ανωτέρω και παρά τις επανειλημμένες ανακεφαλαιοποιήσεις των Τραπεζών και των επιπλέον διασφαλίσεων που έλαβαν από τους πελάτες, δεν έγινε πότε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης διαχωρισμός στρατηγικών και μη στρατηγικών κακοπληρωτών ενώ δεν ομαλοποιήθηκε η χρηματοδότηση των βιώσιμων και υγειών κατά τα άλλα επιχειρήσεων, αναγκάζοντας πολλές εξ αυτών σε πτώχευση και άλλες σε έλλειψη ρευστότητας καταστρέφοντας την οποιαδήποτε αναπτυξιακή τους πορεία.

Στη συνέχεια, εν μέσω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, της έλλειψης ανάπτυξης και με την εμφάνιση της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης, οι τράπεζες πώλησαν τα ανωτέρω εξασφαλισμένα δάνεια σε επενδυτικά σχήματα (fund) έναντι του 5-25% της αξίας τους χωρίς πρότερη διαπραγμάτευση επί αυτών των ποσοστών με τον πελάτη.

Τα εν λόγω fund, μη λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις ή και τις αιτήσεις διακανονισμού των δανειοληπτών επιχειρήσεων, προχώρησαν σε κοινοποίηση μαζικών διαταγών πληρωμών τον Ιούλιο του 2020 για το σύνολο του κεφαλαίου και των πολυετών τόκων, αποσκοπώντας σε κέρδος άνω του 400% , ενώ την ίδια στιγμή η κυβέρνηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για μείωση των αρνητικών οικονομικών και εργασιακών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα εν λόγω επενδυτικά σχήματα (fund) συμμετέχουν ενεργά οι ίδιες οι τράπεζες.
Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
Πώς η κυβέρνηση σκοπεύει να προστατεύσει τους επιχειρηματίες-μη στρατηγικούς κακοπληρωτές από τον κερδοσκοπικό μηχανισμό των τραπεζών-fund, οι οποίοι παρουσίασαν προβλήματα την περίοδο της οικονομικής κρίσης;

Ο ερωτών Βουλευτής

Γιάννης Αντωνιάδης

Pin It

Αφήστε μια απάντηση