Αμύνταιο: Απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση

Ημ/νία Ανάρτησης: 28 Ιανουαρίου, 2014

liasis-iosifidis-mic
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου στις 19 Φεβρουρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.3463/2006 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέμα ημερήσιας διάταξης :

1. Απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Λιάσης Ιωάννης

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Αμύνταιο,