Αναδασμός αγροκτημάτων Περάσματος και Σκοπιάς μέχρι την Παρασκευή 14 08 2020 οι υπεύθυνες δηλώσεις

ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΣΜΑΤΟΣ – ΣΚΟΠΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται, μέχρι την Παρασκευή 14/8/2020,  όλοι οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Περάσματος και στην Τ.Κ. Σκοπιάς να προσέρχονται στα κοινοτικά καταστήματα των τοπικών κοινοτήτων, ώστε να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη Δήλωση και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ιδιοκτησίες τους που θα συμπεριληφθούν στην μελέτη του Αναδασμού, σύμφωνα με το παρακάτω εβδομαδιαίο πρόγραμμα:

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Πέρασμα Σκοπιά Πέρασμα Σκοπιά Πέρασμα Σκοπιά

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.Αστυνομική ταυτότητα (Φωτοτυπία)

2.Ε9 (Φωτοτυπία)

3.Έγγραφα που πιστοποιούν την κτήση των αγροτεμαχίων (Συμβόλαια, έντυπα χρησικτησίας, ένορκες βεβαίωσες, τοπογραφικά διαγράμματα, δήλωσες κτηματολογίου κ.τ.λ.) [Φωτοτυπίες]

 

Η ανάδοχος Εταιρεία

ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση