Ανακοίνωση του συλλόγου Τριτέκνων για τις διανομές προιόντων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2436/τ. Β’/17-07-2017 οι αποδέκτες των αποσυρόμενων προϊόντων για δωρεάν διανομή είναι οι εξής:

1) Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
2) Κοινωνικά Παντοπωλεία.
3) Ωφελούμενοι προγράμματος ΤΕΒΑ που έχουν πιστοποιηθεί μέσω Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
4) Πολύτεκνοι με προστατευόμενα τέκνα, των οποίων το ετήσιο φορολογικό εισόδημα δεν ξεπερνά 17.280ευρώ. Για κάθε ένα προστατευόμενο τέκνο, πέραν των τεσσάρων (4), το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880ευρώ.
5) Δημόσια σχολεία και παιδικές κατασκηνώσεις.
6) Τρίτεκνοι, οικογένεια με τρία προστατευόμενα τέκνα των οποίων το ετήσιο φορολογικό εισόδημα δε ξεπερνά τις 14.400ευρώ.
Προκειμένου ο Δήμος Φλώρινας να μπορέσει να προβεί στην επικαιροποίηση των καταστάσεων των δικαιούχων παρακαλούνται οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι του Δήμου Φλώρινας, όπως προσκομίσουν στο Δημαρχείο Φλώρινας (Γραφείο Δημάρχου, 1ος όροφος, Μεγ. Αλεξάνδρου 97, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2385351010 και 2385351031) τα ακόλουθα:
1) Οι πολύτεκνοι θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το εκκαθαριστικό της εφορίας του τρέχοντος έτους.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ενήλικα τέκνα έως το 25 έτος της ηλικίας τους και τελούν υπό την προστασία των γονέων τους θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η προστασία αυτών (βεβαίωση σπουδών, αποδεικτικό στράτευσης, αποφάσεις αναπηρίας).
2) Οι τρίτεκνοι θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το εκκαθαριστικό της εφορίας του τρέχοντος έτους.

Σε περίπτωση που υπάρχουν ενήλικα τέκνα έως το 25 έτος της ηλικίας τους και τελούν υπό την προστασία των γονέων τους θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η προστασία αυτών (βεβαίωση σπουδών, αποδεικτικό στράτευσης, αποφάσεις αναπηρίας).
Τα αποδεικτικά αντίγραφα θα τηρηθούν στο αρχείο του φορέα Διανομής έως και πέντε χρόνια αποκλειστικά και μόνο για αυτό τον σκοπό.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση