Ανάκληση απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με τη διευκόλυνση των οφειλετών του Δήμου Κοζάνης

Ημ/νία Ανάρτησης: 2 Μαρτίου, 2014

eytaxa-gg-apokentromenis

Ανάκληση απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τη διευκόλυνση των οφειλετών του Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, πως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με την απόφαση υπ’ αριθμόν 8545/1085/24-02-2014, ανακάλεσε προηγούμενη απόφασή της (α.π. 4362/651/05-02-2014), με την οποία είχε ελέγξει και είχε εγκρίνει ως νόμιμη την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με αριθμό 694/12-12-2013, η οποία τροποποιούσε την απόφαση του Δ.Σ. 274/25-04-2013 για την τμηματική καταβολή των οφειλών προς το Δήμο.
Συγκεκριμένα μετά την τροποποίηση της }5 της απόφασης 274/25-04-2013 του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίζονταν ότι « Στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης υπάγονται και οι βεβαιωμένες ως τις 30 Νοεμβρίου 2013 οφειλές από συμβάσεις (πάσης φύσεως μισθώματα από εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου) εφόσον ως την ημέρα υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας έχουν καταβληθεί τυχόν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Δεκεμβρίου 2013 και μετά »

Στην ουσία, έστω και μέσω της ανάκλησης της αρχικά εγκριθείσας απόφασης, ακυρώνεται η τροποποίηση που επήλθε με την 694/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και κατά συνέπεια οι μισθωτές (χρήστες κυρίως ακινήτων του Δήμου), δεν μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να υπαχθούν στην τμηματική καταβολή αυτών με όλα τα ευεργετήματα που αυτή συνεπάγονταν.

Θέσεις Εργασίας στην κονσερβοποιεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

Θέσεις Εργασίας στην κονσερβοποιεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.
TAGGED: Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Κοζάνη,