Ανακοίνωση για την χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών από τον Δ. Εορδαίας

Σε εκτέλεση των 338/2017 και 288/2016 ΑΔΣ, που αφορά την χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ με ποσοστό 67% και άνω, που αφορά το έτος 2018, παρακαλούνται οι δημότες μας, να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:


Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).
1. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας στα οποία θα αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) και η χρονική διάρκεια του .
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Αντίγραφο δελτίου Πολυτεκνίας.
4. Αντίγραφα πληρωμένων λογαριασμών ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειας του έτους 2018, σε περίπτωση ρυθμίσεων θα πρέπει να προσκομιστεί η σύμβαση και οι αποδείξεις πληρωμών των δόσεων της.
5. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
7. Αντίγραφο Ε1 φορολογικού έτους 2017.
Η υπηρεσία ενδέχεται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση του αιτούντα.

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από 1/12/2018 έως και 31/3/2018.

Για το έτος 2017 για όσους δεν αιτηθήκαν υπάρχει καταλυτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έως 30/11/2018, πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις.

Για την πόλη της Πτολεμαΐδας και Τ.Κ. Βλάστης, η συγκέντρωση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο δημοτικό κατάστημα Πτολεμαΐδας (πληροφορίες κα Γούπου Δήμητρα τηλ. 2463350133, κος Συμεωνίδης Μάριος τηλ. 2463350104 )
Για τις δημοτικές ενότητες στα πρώην δημοτικά καταστήματα από τους υπαλλήλους :
1. Καρατόσιο Ιωάννη για ΔΕ Αγίας Παρασκευής.
2. Αθανασιάδη Ιωάννη για ΔΕ Βερμίου.
3. Μπεσπάρα Αντιγόνη για ΔΕ Μουρικίου.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση