ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Ημ/νία Ανάρτησης: 2 Μαρτίου, 2011

Με προηγούμενα δελτία τύπου έχουμε ενημερώσει τους πολίτες του Δήμου Αμυνταίου ότι μετεγκαταστάθηκε ήδη μία στρατιωτική μονάδα στο Αμύνταιο και αναμένεται η περαιτέρω ενίσχυση της δύναμης του στρατοπέδου Αμυνταίου.

Φυσικό επακόλουθο αυτής της εξέλιξης αναμένεται ότι θα είναι η αύξηση της ζήτησης για μίσθωση διαμερισμάτων κυρίως στην πόλη του Αμυνταίου από το στρατιωτικό προσωπικό που μετατίθεται στην πόλη.

Επειδή άμεσος στόχος όλων μας είναι η ενδυνάμωση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου, παρακαλούμε τους ιδιοκτήτες ακινήτων να κρατήσουν τα μισθώματα σε χαμηλές τιμές, προκειμένου οι εργαζόμενοι στο στρατόπεδο Αμυνταίου να έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να μείνουν στην περιοχή. Μόνο με αυτό τον τρόπο η περιοχή θα προσκομίσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την ενδυνάμωση του στρατοπέδου Αμυνταίου.