Ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας για τις εργασίες εν όψει της χειμερινής περιόδου

Η Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας γνωστοποιεί ότι οι αιτήσεις, που αφορούν πάσης φύσεως εργασίες σύνδεσης των διαφόρων ακινήτων στην πόλη της Φλώρινας και στις Τοπικές Κοινότητες περιοχής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. με τα Δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης (αρχικές συνδέσεις – μετατοπίσεις υπαρχουσών – βελτιώσεις κ.λ.π.), θα διεκπεραιώνονται εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2020 και όχι αργότερα, ώστε να είναι δυνατόν να αποκατασταθούν οι οδοί και τα πεζοδρόμια που τυχόν καθαιρούνται (τσιμέντα – ασφαλτικά κ.λ.π.).

Τυχόν μεταγενέστερα αιτήματα θα διεκπεραιωθούν στην επόμενη κατασκευαστική περίοδο, κατά το έτος 2021.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση