Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΦ για τη διακοπή της κυκλοφορίας λόγω έργων της τηλεθέρμανσης

Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 2501/15/447-ε/29-04-2018 Απόφασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας (ΑΔΑ : 60ΦΔ465ΧΘ7-2Σ6), που αφορά στα προσωρινά μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» – Υποέργο : «Αγωγός Μεταφοράς Φλώρινας – Δίκτυο Διανομής Φλώρινας – Αντλιοστάσια», το τμήμα της Ε.Ο.2 (παλαιά Εθνική οδός Φλώρινας – Κοζάνης),

από την έξοδο της Ε.Ο.2 προς οικισμό Παλαίστρας μέχρι τη διασταύρωση οικισμού Αγ. Αθανασίου προς Μελίτη και Ιτέα, θα παραμείνει κλειστό από 07-05-2018 μέχρι την 31-05-2018, προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες κατασκευής του αγωγού μεταφοράς της τηλεθέρμανσης Φλώρινας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση