Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ΄αριθ. ΚΟΧ 5.301/1/2012

Ημ/νία Ανάρτησης: 25 Ιουλίου, 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΧ 5.304/1/2012

ΔΕΙΤΕ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Το εργατικό κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ΄αριθ. ΚΟΧ 5.301/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Φλώρινας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

 1. Αλφαβητικός πίνακας αποκλειόμενων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού
 2. Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο
 3. Πίνας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο
 4. Πίνακας προσληπτέων κατά αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης

Τα αποτελέσματα θα βρίσκονται αναρτημένα:

  • Στη Φλώρινα στα γραφεία του εργατικού κέντρου Φλώρινας, στη διεύθυνση Ηπείρου 26
  • Στην ιστοσελίδα του ΙΝ.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε. – www.inegsee.gr
  • Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ – www.asep.gr
  • Στην ιστοσελίδα του Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού – www.epanad.gov.gr

Η επεξεργασία των αιτήσεων πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό του παραρτήματος του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ στη Φλώρινα.

 

Προθεσμία ενστάσεων από 24/7/2012 ημέρα Τρίτη έως και 27/7/2012 ημέρα Παρασκευή.

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..