Ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων του Δήμου Φλώρινας

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας  γνωστοποιεί την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης της με αριθμ. 2/2021 ΣΟΧ του Δήμου Φλώρινας για πλήρωση 46 θέσεων (12 πλήρους απασχόλησης και 34 μερικής απασχόλησης)

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από 23-08-2021 έως 24-08-2021. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση employee2@cityoflorina.gr.

Για αναλυτική προβολή του πίνακα ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2.2021 ΣΟΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ κάντε κλικ εδώ (pdf).

Για αναλυτική προβολή του πίνακα ΠΡΟΣΩΡΙΝΟY ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2.2021 ΣΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ κάντε κλικ εδώ (pdf).

Pin It

Αφήστε μια απάντηση