Αναρτήθηκαν οι καταστάσεις των καταρχήν Δικαιούχων, Επιλαχόντων, Απορριπτόμενων στο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 11 Ιανουαρίου, 2013

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας  Φλώρινας ανακοινώνεται  ότι, από τις 15-1-2013  αναρτώνται στον πίνακα Ανακοινώσεων της Δ.Α.Ο.Κ. Φλώρινας και Αμυνταίου , στο ΚΕΠΥΕΛ  Αμυνταίου, καθώς και στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας οι καταστάσεις των καταρχήν Δικαιούχων, Επιλαχόντων, Απορριπτόμενων, που αφορά το πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας νέες εντάξεις στην Π.Ε. Φλώρινας , για χρονικό διάστημα 10 εργάσιμων ημερών .

Οι ενδιαφερόμενοι εντός 7 επτά εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης δημοσιοποίησης έως και τις 23-1-2013 ,μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των καταστάσεων των καταρχήν, Δικαιούχων , Επιλαχόντων, Απορριπτόμενων, στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Φλώρινας και Αμυνταίου .

Επισημαίνουμε ότι η οριστική κατάσταση των Δικαιούχων , Επιλαχόντων, Απορριπτόμενων, θα ανακοινωθεί μετά την εξέταση των ενστάσεων που ενδεχομένως θα υποβληθούν.

Πληροφορίες:

Κωνσταντινόπουλος Θεοφύλακτος τηλ. 2385350551

Τζήκα Παρασκευή    τηλ. 2386022478