Αναρτήθηκαν τα προς μίσθωση ακίνητα κυριότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Ημ/νία Ανάρτησης: 14 Ιανουαρίου, 2013

Από το Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν αναρτηθεί ακίνητα, κυριότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, προς μίσθωση για χρονικό διάστημα από πέντε (5) έως εικοσιπέντε (25) έτη.

Αίτηση μπορεί να υποβάλλει ο οποιοσδήποτε πολίτης ανά την ελληνική επικράτεια αρκεί να εντάσσεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Να είναι επαγγελματίας αγρότης ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών με την προϋπόθεση τα ιδιόκτητα κι ενοικιαζόμενα αγροτεμάχιά του να μην ξεπερνάνε τα εκατό (100) στρέμματα.

β) Να είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα αρχεία του Ο.Α.Ε.Δ.

γ) Να είναι νέος ηλικίας έως τριάντα πέντε (35) ετών πτυχιούχος Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία μας μέχρι την 04-02-2013 και αφορούν τα  αγροκτήματα Πλατέως, Μανιακίου, Ροδώνα, Φιλώτα, Φαραγγίου, Υδρούσας.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

ü       Αντίγραφο ταυτότητας

ü       Αντίγραφο πρόσφατης δήλωσης καλλιέργειας

ü       Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

ü       Βεβαίωση από Μητρώο Αγροτών

ü       Αντίγραφο κάρτα ανεργίας από Ο.Α.Ε.Δ ( για ανέργους)

ü       Αντίγραφο πτυχίου Γεωτεχνικής Σχολής ( για πτυχιούχους)

 

Πληροφορίες

Κόρδας Κων/νος , τηλ. 2385350484

Γκίλου Ναούμ , τηλ. 2385350485