Ανατροπή Δημιουργία: Αίτημα σύγκλησης Π.Σ. με μοναδικό θέμα: Σχέδιο Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Ημ/νία Ανάρτησης: 13 Οκτωβρίου, 2021

Ο συνδυασμός Ανατροπή Δημιουργία κατέθεσε αίτημα σύγκλησης Π.Σ. με μοναδικό θέμα: Σχέδιο Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΠΡΟΣ:        Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτ. Μακεδονίας, κ. Ντιό Ευφροσύνη

ΚΟΙΝ:         Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας

κ. Κασαπίδη Γεώργιο

 

Θέμα: Αίτημα σύγκλησης Π.Σ. με μοναδικό θέμα: «Σχέδιο Προγράμματος Δ.Α.Μ.»

 

Κυρία Πρόεδρε,

Με αφορμή την έναρξη της διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει τις διατάξεις οι οποίες σχετίζονται με την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Σ.Δ.Α.Μ.) και η οποία και θα είναι ανοιχτή έως τις 19 Οκτωβρίου του 2021, αιτούμαστε την σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Μακεδονίας, με μοναδικό θέμα: «Σχέδιο Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης».

 

Ο Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης

 ‘Ανατροπή – Δημιουργία’

Καρυπίδης Θεόδωρος

TAGGED: Δυτική Μακεδονία,