Αναβάλλεται το αυριανό περιφερειακό συμβούλιο για τις 13/02/2012

Ημ/νία Ανάρτησης: 30 Ιανουαρίου, 2012

ΘΕΜΑ : Αναβολή Πρόσκλησης σε Ειδική δημόσια συνεδρίαση της

31ης Ιανουαρίου 2012 και εκ νέου πρόσκληση για ειδική δημόσια

συνεδρίαση στις 13 Φεβρουαρίου 2012.

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις  του άρθρου 167 και του 185 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις  13 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Αμφιθέατρο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέμα:

Θέμα  1ο: Απολογισμός πεπραγμένων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο   Περιφερειάρχης  Δυτικής Μακεδονίας,  κ.  Γεώργιος Δακής.