Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας δικτύου Π.Ε. Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 19 Μαΐου, 2023

Το έργο «Συντήρηση Οδού Περιφερειακός Μελίτης – Τ.Κ. Σκοπού», που βρίσκεται σε εξέλιξη επισκέφτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας Σωτήρης Βόσδου, συνοδευόμενος από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας Παντελή Πηλείδη και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Φλώρινας Άγγελο Περιβολάρη, την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023.
Το έργο αφορά σε εργασίες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σ’ όλο το μήκος του οδικού άξονα, από διασταύρωση Αγίου Αθανασίου Μελίτης έως την Τοπική Κοινότητα Σκοπού. Το συνολικό μήκος των επεμβάσεων είναι περίπου 9 χιλιόμετρα.

Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας δικτύου Π.Ε. Φλώρινας (2) (custom)

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται εργασίες αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος, με τοποθέτηση ειδικού πλέγματος ενίσχυσης σε επιλεγμένες θέσεις, κατασκευή τάπητα κυκλοφορίας (ασφαλτόστρωση), τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνες θέσεις, τοποθέτηση mκατακόρυφης σήμανσης και τέλος διαγράμμιση στο σύνολο του οδικού άξονα, μήκους 12 χιλιομέτρων.

Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας δικτύου Π.Ε. Φλώρινας (3) (custom)

Στόχος της Π.Ε. Φλώρινας είναι η αναβάθμιση των οδικών υποδομών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω της ασφαλέστερης μετακίνησης τους στο δίκτυο ευθύνης της. Για τον λόγο αυτό θα εκτελεστούν το επόμενο διάστημα παρόμοια έργα, σ’ επιλεγμένους οδικούς άξονες, σ΄ όλη την Π.Ε. Φλώρινας.

Τέλος, ενημερώνουμε τους πολίτες που μετακινούνται στο οδικό άξονα «διασταύρωση Αγίου Αθανασίου Μελίτης έως την Τοπική Κοινότητα Σκοπού» και μέχρι την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας δικτύου Π.Ε. Φλώρινας (4) (custom)

TAGGED: Φλώρινα,