Απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Επαρχιακό Οδικό Τμήμα : Τ.Κ. Ακρίτα – Δ/ση με Ε.Ο.-2 (15χλμ.)

erga stopΑπαγόρευση της κυκλοφορίας στο Επαρχιακό Οδικό Τμήμα : «Τ.Κ. Ακρίτα – Δ/ση με Ε.Ο.-2 (15χλμ.)»

Σας ενημερώνουμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, με την α/α 200/17 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΨΧΓ7ΛΨ-0ΜΙ), αποφάσισε ομόφωνα «στη λήψη απόφασης, για τον αποκλεισμό του Επαρχιακού Οδικού Τμήματος «Τ.Κ. Ακρίτα – Δ/ση με Ε.Ο.-2 (15χλμ.)» και την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε αυτό, μέχρι την αποκατάσταση των προβλημάτων».

Pin It

Αφήστε μια απάντηση