Απαγόρευση φύτευσης αμπελώνων με ταξινομημένες οινοποιήσιμες ποικιλίες

Ημ/νία Ανάρτησης: 11 Μαΐου, 2012

ampelonas-2

«Απαγόρευση φύτευσης αμπελώνων με ταξινομημένες οινοποιήσιμες ποικιλίες» 

Το Γραφείο Αμπελουργίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στα πλαίσια της ενημέρωσης σχετικά με τις φυτεύσεις αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες, γνωστοποιεί στο κοινό ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα εξής:

  1. Η απαγόρευση φύτευσης αμπελώνων μέχρι τις 31/12/2015.
  2. Νέες φυτεύσεις επιτρέπονται μόνο στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος κατέχει: α) Δικαίωμα φύτευσης από το αποθεματικό β) Δικαίωμα αναφύτευσης από εκρίζωση αντίστοιχου αμπελοτεμαχίου γ) Δικαίωμα μετά από μεταβίβαση Δικαιώματος αναφύτευσης.
  3. Για φυτεύσεις μέχρι 1 στρέμμα δεν απαιτείται δικαίωμα φύτευσης, εφόσον ο καλλιεργητής δεν έχει άλλο αμπέλι και η παραγωγή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση εντός της εκμετάλλευσης.
  4. Κάτοχοι εκτάσεων που έχουν φυτευτεί χωρίς αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης (πριν την 31/08/1998 και δεν έχουν διευθετηθεί καθώς και  μετά την 31/08/1998),  υποχρεούνται να εκριζώσουν τα αμπέλια τους με ιδία δαπάνη. Στην περίπτωση που δεν προβούν στην εκρίζωση αμέσως, επιβάλλεται χρηματική ποινή 1200€/στρέμμα, που ισχύει για ένα έτος από την κοινοποίηση του προστίμου, μετά την παρέλευση του οποίου διπλασιάζεται, εφόσον η παράνομη φυτεμένη έκταση συνεχίζεται να υφίσταται.

Για επιπλέον διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία μας.