Απάντηση στην αναφορά της Π. Πέρκα για το καθεστώς εργασίας των μετακλητών γης που απασχολούνται στις Πρέσπες

Απάντηση στην αναφορά της Π. Πέρκα για το καθεστώς εργασίας των μετακλητών γης που απασχολούνται στην αγροτική παραγωγή των Πρεσπών

Η Βουλευτής Φλώρινας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα, έλαβε απάντηση από τον Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με την υπ’ αριθμ. 1809/03-03-21 Αναφορά που κατέθεσε και αφορούσε στην επιστολή του Δημάρχου Πρεσπών κ. Π. Πασχαλίδη, του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εθν. Δρυμού Πρεσπών κ. Κ. Ναλπαντίδη, του Προέδρου του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων κ. Μ. Ναλπαντίδη, του Προέδρου του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Πρεσπών κ. Ε. Ρέππα, του Προέδρου του Δα.Σ.Ε. Αγίου Γερμανού κ. Π. Σαμψωνίδη και του Προέδρου Δα.Σ.Ε. Αγίας Παρασκευής Βροντερού κ. Χ. Μπουτάση,  με την οποία εφιστούσαν την προσοχή και άμεση παρέμβαση των αρμοδίων Υπουργών ώστε να αντιμετωπιστεί εγκαίρως η έλευση και το καθεστώς εργασίας των μετακλητών εργατών γης που απασχολούνται για την αγροτική παραγωγή των Πρεσπών.

Η κ. Πέρκα τόνιζε την αναγκαιότητα για άμεσες ενέργειες ώστε να αποτραπεί η κατάρρευση της αγροτικής παραγωγής και τοπικής οικονομίας της Πρέσπας.

 

Η απάντηση του αρμόδιου Υπουργού:

 

Απαντώντας στα παραπάνω που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Β. Βασιλειάδης, Γ.Καρασμάνης, Θ. Πέρκα και Κ. Βελόπουλος, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Στον  ν. 4783/2021 «Κύρωση  της  απόφασης  (ΕΕ,  ΕΥΡΑΤΟΜ)  2020/2053  του Συμβουλίου  της  14ης  Δεκεμβρίου  2020  για  το  σύστημα  των  ιδίων  πόρων  της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  για  την  κατάργηση  της  απόφασης  2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ  και  άλλες  διατάξεις»,  άρθρο  16  «Μετάκληση  πολίτη  τρίτης  χώρας  για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες», Μέρος Γ ́ «ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Α ́38)  συμπεριελήφθη  τροπολογία  του Υπουργού  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και Τροφίμων, κου Σπήλιου Λιβανού, με την οποία δίνεται λύση, κατά παρέκκλιση της κείμενης  νομοθεσίας,  στο  καθεστώς  που αφορά στη  μετάκληση  πολιτών  τρίτων χωρών που επιθυμούν να έλθουν στην Ελλάδα ως εργάτες γης. Συγκεκριμένα, η τροπολογία αφορά στη δυνατότητα μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας ,κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας ,ύστερα από αίτηση εργοδότη, την  οποία  μπορεί  να  υποβάλει, έως  τις  30/09/2021,στην  αρμόδια  υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του. Παρόμοια διάταξη είχε ψηφιστεί την 1η/05/2020. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχοντας προνοήσει από τις αρχές του μηνός Φεβρουαρίου, ετοίμασε εκ νέου τη σχετική διάταξη. Όμως, λόγω καταστρατήγησης της ρύθμισης αυτής που διαπιστώθηκε κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, προβλέφθηκαν οι σχετικές ασφαλιστικές δικλείδες, μετά από στενή συνεργασία με τα  συναρμόδια  Υπουργεία  Προστασίας  του  Πολίτη,  Μετανάστευσης & Ασύλου, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, προβλέφθηκε μεταξύ άλλων:

  • Ανώτατο ηλικιακό όριο τα 60 έτη για την είσοδο στη χώρα μας πολίτη τρίτης χώρας ως εργάτη γης.
  • Ελάχιστο όριο 30 ημερών απασχόλησης.
  • Προβλεπόμενο κατάλυμα που θα πληροί τις σχετικές προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας.
  • Ο εργοδότης να είναι υπεύθυνος για τον εργάτη.
  • Καταβολή εργοσήμου.
  • Δυνατότητα αλλαγής εργοδότη μέσα σε 5 μέρες από τη λήξη απασχόλησης στον προηγούμενο και ευθύνη του νέου εργοδότη για τον εργάτη.
  • Ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι αρμόδιοι και εμπλεκόμενοι φορείς, με σκοπό τον έλεγχο της σωστής τήρησης της διαδικασίας.

Ειδικά  για  τα  σπαράγγια  και  λόγω  της  άμεσης  ανάγκης  να  συγκομιστούν, προβλέφθηκε  να  ακολουθηθεί  η  σχετική  διαδικασία,  πριν από την  έναρξη λειτουργίας  της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας,  με  σχετική  υποβολή  αίτησης  του εργοδότη. Το  κείμενο της  σχετικής διάταξης  ήταν  αποτέλεσμα  συνεχούς  συνεργασίας  και καθημερινών επαφών με εκπροσώπους των αγροτών, βουλευτές και εκπροσώπους των Περιφερειών για το βέλτιστο αποτέλεσμα.

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση