Απάντηση του Υπουργού Δημήτρη Παπαδημητρίου στην ερώτηση του Βουλευτή κ. Γιάννη Αντωνιάδη

antoniadhs-yiannisΑπάντηση του Υπουργού Δημήτρη Παπαδημητρίου στην ερώτηση του Βουλευτή κ. Γιάννη Αντωνιάδη με θέμα: ‹‹Οι επιπτώσεις στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία από τον αποκλεισμό των ελεύθερων επαγγελματιών από την δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού για χρέη προς το Δημόσιο››

Σε απάντηση της υπ’αρ.1416/23-11-2016 Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Γιάννης Αντωνιάδης με θέμα: Οι επιπτώσεις στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία από τον αποκλεισμό των ελεύθερων επαγγελματιών από την δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού για χρέη προς το Δημόσιο και τις τράπεζες και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας , σας ενημερώνουμε ότι:
Είναι πράγματι αληθές ότι στο υπό επεξεργασία νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, πρόκειται να εξαιρεθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Ωστόσο αυτή η εξαίρεση δεν πρόκειται να οδηγήσει σε ‹‹ξαφνικό›› επαγγελματικό θάνατο οποιονδήποτε ελεύθερο επαγγελματία, όπως αβάσιμα αναφέρεται στην ερώτηση. Και τούτο για έναν απλούστατο λόγο: οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ως μη έχοντες πτωχευτική ικανότητα, μπορούν να υπαχθούν στο ν.3869/2010. Ο ν.3869/2010 προσφέρει στα υπαγόμενα πρόσωπα προστασία πολύ δραστικότερη σε σχέση με το νομοσχέδιο περί εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, καθώς: α) ο ν.3869/2010 αποτελεί πάγια ρύθμιση, σε αντίθεση με το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο, το οποίο θα έχει προσωρινή ισχύ, β) η ρύθμιση οφειλών με βάση το ν. 3869/2010 δεν απαιτεί συμφωνία με οποιονδήποτε πιστωτή, ενώ αντιθέτως το νομοσχέδιο περί εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών θα απαιτεί συμφωνία του οφειλέτη με την πλειοψηφία των πιστωτών. Με δεδομένη λοιπόν την υπαγωγή των ελεύθερων επαγγελματιών στο ν.3869/2010 και την αποτελεσματική προστασία που προσφέρει ο νόμος εκείνος, η υπαγωγή των ελεύθερων επαγγελματιών στο υπό επεξεργασία νομοσχέδιο όχι μόνο περιττεύει, αλλά αντιθέτως θα μπορούσε να οδηγήσει σε αμφισβητήσεις για την υπαγωγή τους στο ν. 3869/2010.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση