Ad image

Απάντηση του Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών στην Ερώτηση της Π. Πέρκα με τίτλο «Προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων των Νομών Φλώρινας, Πέλλας και Ημαθίας λόγω της αναστολής από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. του πρωινού δρομολογίου  ‘Φλώρινα-Θεσσαλονίκη’ κατά την πανδημία COVID-19»

Απάντηση του Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών στην Ερώτηση της Π. Πέρκα με τίτλο «Προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων των Νομών Φλώρινας, Πέλλας και Ημαθίας λόγω της αναστολής από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. του πρωινού δρομολογίου  ‘Φλώρινα-Θεσσαλονίκη’ κατά την πανδημία COVID-19»

Η Βουλευτής Φλώρινας και Αναπληρώτρια Τομεάρχης Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, κα Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα έλαβε απάντηση σχετικά με την ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών σχετικά με τα προβλήματα που έχουν προκύψει στις μετακινήσεις των κατοίκων της Φλώρινας, λόγω της αναστολής από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. κατά την πανδημία του πρώτου πρωινού δρομολογίου ‘Φλώρινα-Θεσσαλονίκη’. Την ερώτηση συνυπέγραψαν οι Βουλευτές Πέλλας και Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη και Φρόσω Καρασαρλίδου αντίστοιχα.

Ειδικότερα, η κα Πέρκα και οι συνυπογράφουσες Βουλευτές αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο δρομολόγιο ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο για τη μετακίνηση των κατοίκων της Φλώρινας προς την εργασία τους σε καθημερινή βάση, είτε στο Νομό Φλώρινας είτε στους γειτονικούς Νομούς Πέλλας και Ημαθίας. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα πρωινής μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη και να επιστρέψουν στη Φλώρινα το βράδυ. Αυτό πλέον δεν ισχύει, με αποτέλεσμα η μόνη λύση για τους κατοίκους της Φλώρινας είναι να διανυκτερεύσουν στη Θεσσαλονίκη ή να επιλέξουν την πολύ πιο ακριβή εναλλακτική της χρήσης του ιδιωτικού μέσου, αν φυσικά διαθέτουν, τη στιγμή που το εν λόγω δρομολόγιο ανήκει στις Υποχρεώσεις Δημόσιας Υποχρέωσης (ΥΔΥ), για τις οποίες η ΤΡΑΙΝΟΣΕ επιδοτείται ετησίως με 50 εκ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό ερωτήθηκε ο αρμόδιος Υπουργός, πότε θα επανέλθει το πρωινό δρομολόγιο ‘Φλώρινα – Θεσσαλονίκη’ και αν είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης να συμπεριλάβει τα συγκεκριμένα ζεύγη δρομολογίων στη νέα συμφωνία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τις άγονες γραμμές.

Η απάντηση του Υφυπουργού Ι. Κεφαλογιάννη στην εν λόγω ερώτηση είναι η κάτωθι:

Θέμα: «Προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων των Νομών Φλώρινας, Πέλλας και Ημαθίας λόγω της αναστολής από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. του πρωινού δρομολογίου `Φλώρινα-Θεσσαλονίκη` κατά την πανδημία COVID-19»

 

Σχετ: Η Ερώτηση 7709/25.06.2020 των Βουλευτών κ.κ. Πέρκα Θεοπίστης, Καρασαρλίδου Ευφροσύνης και Τζάκρη Θεοδώρας

 

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

 

Σύμφωνα με την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ με τίτλο «Τουρισμός και μεταφορές το 2020 και μετά» (COM(2020) 550 final, Βρυξέλλες, 13.5.2020): “Κατά την περίοδο της Πανδημίας σχεδόν όλα τα κράτη μέλη επέβαλαν περιορισμούς στα μη αναγκαία ταξίδια… Αυτό σήμαινε ότι, ξαφνικά, εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες δεν μπορούσαν πια να πραγματοποιήσουν ταξίδια για επαγγελματικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για λόγους αναψυχής, ενώ πολλοί από αυτούς χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους και τους φίλους τους για μήνες”. Ως εκ τούτου, ο στόχος της ενίσχυσης της προσπάθειας μείωσης των άσκοπων μετακινήσεων δεν τέθηκε από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, αλλά αποτέλεσε Ευρωπαϊκή στρατηγική επιλογή σχεδόν όλων των κρατών μελών και κρίνοντας από τα αποτελέσματα, η Χώρα μας είχε μια από τις καλύτερες επιδόσεις στον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο.

Γίνεται αντιληπτό ότι η κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας έχει δημιουργήσει έκτακτες περιστάσεις που επηρεάζουν το έργο των επιχειρήσεων μεταφορών όσον 2 αφορά τις διοικητικές διατυπώσεις που πρέπει να διεκπεραιωθούν σε διάφορους τομείς μεταφορών, και οι οποίες δεν μπορούσαν ευλόγως να είχαν προβλεφθεί κατά τον χρόνο έκδοσης των σχετικών μέτρων. Το γεγονός αυτό περιγράφεται και στην πρώτη αιτιολογική σκέψη του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2020/698 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2020 για τη θέσπιση ειδικών και προσωρινών μέτρων λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 και σχετικά με την ανανέωση ή επέκταση ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων, καθώς και με την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και περιοδικής κατάρτισης σε ορισμένους τομείς της νομοθεσίας για τις μεταφορές.

Στο πλαίσιο αυτό, η επαναφορά του συνόλου των δρομολογίων στη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Φλώρινα εξαρτάται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης νέων μηχανοδηγών, η οποία καθυστέρησε από την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού της πανδημίας COVID-19. Σημειώνεται ότι το αναφερόμενο στην ερώτηση ζεύγος δρομολογίων, το οποίο εξακολουθεί να τελεί υπό αναστολή μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω αναφερομένης διαδικασίας πιστοποίησης, ήταν το μόνο που δεν έδινε την δυνατότητα στους κατοίκους της Φλώρινας να μετεπιβιβαστούν στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Φυσικά, οι κάτοικοι της Φλώρινας έχουν την δυνατότητα να μεταβούν σιδηροδρομικά στη Θεσσαλονίκη με το δρομολόγιο 84, το οποίο αναχωρεί από την Φλώρινα στις 10:20 και φτάνει στη Θεσσαλονίκη στις 13:06 και να επιστρέψουν την ίδια μέρα με το δρομολόγιο των ΚΤΕΛ, το οποίο αναχωρεί από Θεσσαλονίκη στις 20:00 και φτάνει στην Φλώρινα στις 22:20, επωφελούμενοι και από το μειωμένο κόμιστρο, που προκύπτει από την Κυβερνητική πρωτοβουλία μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στις μεταφορές [ν. 4690/20 (Α’ 104)].

Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της ανάθεσης Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας, το Δημόσιο έχει αναλάβει την υποχρέωση να αποζημιώσει την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για το αρνητικό αποτέλεσμα που προκαλεί η παροχή των Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης ΥΓΟΣ με συνολικό ποσό που δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000€) ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αποζημιώνεται μόνο για τις τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τα δρομολόγια, τα οποία πραγματοποιούνται.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι τα δρομολόγια τα οποία περιλαμβάνει κάθε σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας στον σιδηρόδρομο, προκύπτουν από την διαδικασία της παρ.1 του άρθρου 12 του ν 3891/10 (Α’ 188).

TAGGED:
Κοινοποίηση Άρθρου
adbanner