Απέχουν από τα καθήκοντά τους οι Δικηγόροι της Φλώρινας την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου

Απέχουν από τα καθήκοντά τους οι Δικηγόροι της Φλώρινας την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας κατά την συνεδρίαση της 12ης/1/2018 αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων, μελών του Δ.Σ.Φ. από την άσκηση των καθηκόντων τους, την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, ημέρα ψήφισης του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις». O Δικηγορικός Σύλλογος Φλώρινας εκφράζει την αντίδρασή του:

• Στην προβλεπόμενη εισαγωγή του θεσμού της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης σε μια σειρά υποθέσεων, κατά τρόπο ώστε να επιβαρύνεται υπέρμετρα και αναίτια ο πολίτης με ένα υποχρεωτικό στάδιο πριν ασκήσει το συνταγματικό δικαίωμά του για την προσφυγή στον φυσικό δικαστή του, την στιγμή δε, που λόγω των χαρακτηριστικών αυτών η υποχρεωτικότητα του θεσμού έχει απορριφθεί σαν επιλογή στην συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών εννόμων τάξεων. Επιπλέον διαμορφώνεται ένα επιχειρηματικό περιβάλλον συγκεκριμένων συμφερόντων που στερείται οποιουδήποτε εχέγγυου διαφάνειας και αξιοκρατίας, σε επίπεδο παράλληλο του τόσο ευαίσθητου θεσμού της Δικαιοσύνης

• Στην μη τήρηση της δέσμευσης για υπαγωγή στο δυνητικό καθεστώς απαλλαγής από το ΦΠΑ επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών με ετήσιο τζίρο μέχρι 25.000€.

• Στην περιστολή και υπονόμευση του δικαιώματος της απεργίας στα πρωτοβάθμια σωματεία, του σημαντικότερου συνταγματικά κατοχυρωμένου εργατικού δικαιώματος, ενός δικαιώματος που κατακτήθηκε με αγώνες και θυσίες δεκαετιών.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βασίλειος Σ. Καραντζίδης                 Φανή Κ. Ρίζου

Pin It

Αφήστε μια απάντηση