Από Σήμερα Η Διανομή Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού

Ημ/νία Ανάρτησης: 23 Μαΐου, 2011

Η διανομή των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011 για τους δικαιούχους που απεγράφησαν, θα αρχίσει τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2011 και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 27 Μαΐου 2011 και ώρες από 8:00 έως 15:00.

 

Τα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού θα παραλαμβάνονται από τους ίδιους τους δικαιούχους ή από συγγενείς α΄ βαθμού, προσκομίζοντας τα βιβλιάρια ασθενείας και τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας. Σε διαφορετική περίπτωση οι δικαιούχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν οποιονδήποτε με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 επικυρωμένη από δημόσια αρχή.