Από την εκδήλωση διαμαρτυρίας για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σήμερα Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012

Ημ/νία Ανάρτησης: 15 Φεβρουαρίου, 2012