Από την ΠΕ Καστοριάς καλούνται οι Αθλητικοί Σύλλογοι να επικαιροποίησουν το φάκελό τους

Ημ/νία Ανάρτησης: 9 Οκτωβρίου, 2014

pe-kastorias
Καλούνται οι Αθλητικοί Σύλλογοι να επικαιροποίησουν το φάκελό τους στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καστοριάς
Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται ότι το τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της συγκεκριμένης διεύθυνσης είναι αρμόδιο για την τήρηση Αρχείων και Φακέλων καθώς και για την εποπτεία των Αθλητικών Συλλόγων του Νομού.
Κατόπιν τούτου, καλούνται όλοι οι Αθλητικοί Σύλλογοι να προσέλθουν στην υπηρεσία (2ος όροφος Διοικητηρίου, γραφείο 13), προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα για ενημέρωση του φακέλου τους, μετά την τροποποίηση του Ν. 2725/99.
Για Περισσότερες Πληροφορίες Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Καστοριάς, Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2ος όροφος, γραφείο 13

TAGGED: Καστοριά,