Από τον Σεπτέμβριο τα ειδικά εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορείας

Ημ/νία Ανάρτησης: 2 Αυγούστου, 2011

Εννέα φορές θα μας επισκεφθεί συνολικά ο ταχυδρόμος τον Σεπτέμβριο για να μας φέρει τα ειδικά εκκαθαριστικά σημειώματα πληρωμής φόρων και τελών της Εφορίας.
Έκτακτη εισφορά, τέλος επιτηδεύματος, τέλη κυκλοφορίας, ΦΑΠ για το 2010 και το 2011, καθώς και έκτακτες εισφορές για οχήματα, πισίνες, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη είναι τα «μπιλιετάκια» που θα πρέπει να πληρώσουν 8 εκατ. φορολογούμενοι όταν επιστρέψουν από τις θερινές τους διακοπές.
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4% θα πληρώνουν από φέτος και κάθε χρόνο μέχρι το 2015 όλοι ανεξαρτήτως οι φορολογούμενοι με ετήσιο δηλωθέν συνολικό καθαρό εισόδημα (μετά την αφαίρεση ασφαλιστικών εισφορών) άνω των 12.000 ευρώ. Η εισφορά επιβάλλεται στο εισόδημα που αποκτήθηκε ακριβώς την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή η φετινή στο εισόδημα του 2010. Ως εισόδημα, εκτός του πραγματικού, λαμβάνεται και το τεκμαρτό, το φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, καθώς και η σχολάζουσα κληρονομιά. Εξαιρούνται μόνο οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και όσοι παίρνουν επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Η πληρωμή θα γίνει με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα που θα στείλει το υπουργείο. Εξοφλείται είτε εφάπαξ με έκπτωση 5% είτε μέχρι 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωσή της. Το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 300 ευρώ. Σε συζύγους η εισφορά βεβαιώνεται χωριστά για τον καθένα. Σε περίπτωση θανάτου η εισφορά πληρώνεται από τους κληρονόμους βάσει της κληρονομικής μερίδας. Η εισφορά φτάνει στο 5% επί του συνολικού καθαρού εισοδήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, των βουλευτών, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών, υφυπουργών, αιρετών Τ.Α., γενικών και ειδικών γραμματέων.
Τέλος επιτηδεύματος θα πληρώνουν από φέτος και κάθε χρόνο εφ’ όρου άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας, ο επιτηδευματίας και ο ελεύθερος επαγγελματίας, με βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Το Τέλος ειδικά για φέτος είναι 300 ευρώ. Από του χρόνου αυξάνει στα 400 ευρώ για όσους δραστηριοποιούνται σε πόλεις μέχρι 200.000 κατοίκους και 500 ευρώ σε μεγαλύτερες πόλεις, πλέον των 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Η περιοχή του Νομού Αττικής λογίζεται ως μία πόλη, όπως και το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας, το Τέλος περιορίζεται σε τόσους μήνες όσοι και η λειτουργία της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος. Συνεπώς όποιοι διατηρούν δελτίο παροχής υπηρεσιών, ακόμα και οι συμβασιούχοι, θα πληρώσουν το Τέλος. Αν το κλείσουν τώρα, θα πληρώσουν Τέλος μόνο για όσους μήνες διατηρούσαν το δελτίο. Εξαιρούνται επιτηδευματίες που δραστηριοποιούνται σε χωριά μέχρι 500 κατοίκους και σε νησιά μέχρι 3.100 κατοίκους, εκτός κι αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, όσοι δραστηριοποιούνται κατά τα πρώτα 5 χρόνια άσκησης του επαγγέλματος, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις εφόσον ο επιτηδευματίας θέλει 3 χρόνια να συνταξιοδοτηθεί (έτος συνταξιοδότησης λαμβάνεται το 65ο έτος ηλικίας). Το Τέλος βεβαιώνεται μαζί με την εισοδηματική εισφορά και ως εκ τούτου θα εξοφληθεί μαζί και κατά τον ίδιο τρόπο.
Τέλη κυκλοφορίας. Στα τέλη κυκλοφορίας που αφορούν το 2012, θα δοθεί πιθανότατα η δυνατότητα εξόφλησής τους μέχρι και τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους, καθώς τα έσοδα των δύο πρώτων μηνών κάθε χρόνου εγγράφονται στον προϋπολογισμό της προηγούμενης χρονιάς. Τα νέα τέλη έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο γύρω στο 10% και κυμαίνονται από 22 ευρώ έως 1.320 ευρώ ανάλογα με τα κυβικά για όσα εκτελωνίστηκαν μέχρι 31/10/2010. Τα οχήματα που εκτελωνίστηκαν από 1ης/11/2010 και μετά πληρώνουν τέλος 0,90 -3,40 ευρώ κατά γραμμάριο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Οι κάτοχοι οχημάτων άνω των 1.929 κυβικών, πισινών, σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών, ανεμόπτερων και ελικοπτέρων θα πληρώσουν φέτος έκτακτη εισφορά 5% επί της αντικειμενικής δαπάνης, όπως αυτή προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011. Της εισφοράς εξαιρούνται τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των 10 ετών, τα αυτοκίνητα των αναπήρων που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, καθώς και τα μηχανοκίνητα σκάφη ανοιχτού τύπου, ταχύπλοα ή μη, μήκους μέχρι 6 μέτρων. Η εξόφλησή της γίνεται σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση, και ελάχιστο ποσό κάθε δόσης 300 ευρώ. Σε εφάπαξ εξόφληση παρέχεται έκπτωση 5%.
Φόρο ακινήτων για περιουσίες αξίας από 200.001 ευρώ θα πληρώνουν από φέτος οι ιδιοκτήτες. Το μειωμένο αφορολόγητο των 200.000 ευρώ έναντι 400.000 ευρώ, που ίσχυε με το νόμο 3842/2010, ισχύει από 1ης/1/2011, αλλά επιβαρύνει και το προηγούμενο έτος, για το οποίο ο φόρος θα πληρωθεί μέχρι το τέλος του 2011. Οι συντελεστές του ΦΑΠ ξεκινούν από 0,2% για τα επόμενα 300.000 ευρώ αξία περιουσίας μετά το αφορολόγητο των 200.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι 1% για αξία περιουσίας άνω των 800.000 ευρώ. Ο νόμος 3842/2010 προέβλεπε και την επιβολή συντελεστή 2% για την αξία περιουσίας άνω των 5 εκατ. ευρώ κατά την τριετία 2010-2012. Ο φόρος των ετών 2010 και 2011, ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, εξοφλείται σε 3 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωσή του.

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..