Από τον σημερινό απολογισμό των εκδηλώσεων των πρεσπών

Ημ/νία Ανάρτησης: 18 Μαρτίου, 2012

PRESPES-APOLOGISMOS-1

Ταμείο σήμερα για τον οργανισμό πολιτιστικών εκδηλώσεων των Πρεσπών.

PRESPES-APOLOGISMOS-2

Κατά το έτος 2011 οι συνολικές χορηγίες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των  89.930,00 ευρώ

Κατά το έτος 2011 οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 108.014,57 ευρώ

Χορηγίες σε αναμονή για το 2012                                                                 10.000,00 ευρώ

Μεταφορά ταμείου 2010                                                                               44.687,36 ευρώ

Κλείσιμο ταμείου 31.12.2011                                                                        26.602,79 ευρώ

PRESPES-APOLOGISMOS-3