Αποφάσεις συνεδρίασης τις 3 Σεπτεμβρίου 2012 του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 4 Σεπτεμβρίου, 2012

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας, στα θέματα που συζητήθηκαν αποφασίστηκαν τα εξής:

 

PERIFEREIAKO-PROEDREIO 

Θέμα 1ο: Ερωτήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων, κ. Αδαμίδη Γεωργίου, με θέμα: «Ασφαλής διέλευση οχημάτων από την διασταύρωση του Επαρχιακού δρόμου Κοζάνης – Καρυδίτσας με το τμήμα του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Κοζάνης – Ρυμνίου» και του κ. Μαργαρίτη Γεωργίου με θέμα την επαναλειτουργία του εργοστασίου παραγωγής Μπρικέτας – λιγνίτη.

Θέμα 2ο: Αίτημα του Περιφερειακού Συμβούλου, κ. Κων/νου Αποστολίδη,  για λήψη απόφασης σχετικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Ομόφωνα αποφασίστηκε η λήψη σχετικού αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να αποδοθούν συντομότερα οι αγροτικές αποζημιώσεις.

Θέμα  3ο: Παρουσίαση μελέτης που αφορά το έργο: «Επαρχιακή Οδός Καστοριάς Πτολεμαΐδας, Τμήμα Ρέμα Κωτούρη – Όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην  Κλεισούρα». 

Έγινε η παρουσίαση της μελέτης για τη σήραγγα της Κλεισούρας και απαντήθηκαν από τον ελεγκτή ερωτήσεις των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

PERIFEREIAKO-PAPAIORDANIDIS

Θέμα  4ο: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2012 (8η/2012).

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Θέμα 5ο: Κατανομή ΚΑΠ Λειτουργικών δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Θέμα 6ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης του προγράμματος των Κεντρικών                 Αυτοτελών Πόρων (Π.Ε. Γρεβενών, Π.Ε. Κοζάνης).

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Θέμα 7ο:  Ορισμός εκπροσώπου της Π.Ε. Φλώρινας στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Συμπληρωματική αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου 3ου ΕΑΠ».

Ορίστηκαν ομόφωνα οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Χρήστος Ευαγγέλου και Βασίλης Γιαννάκης.

Θέμα 8ο: Κλείσιμο παλαιών λογαριασμών της Π.Ε. Φλώρινας και μεταφορά υπολοίπων σε λογαριασμούς της Τράπεζας Πειραιώς.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Θέμα 9ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013», προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων:  «Παρεμβάσεις βελτίωσης του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου καθώς και της   οδικής ασφάλειας» με κωδικό 02.23.01.01 το έργο:  «Βελτίωση κόμβων Τ.Ε.Ι. Κοζάνης», προϋπολογισμού 1.220.000,00 €.

Εγκρίθηκε.

Θέμα 10ο:  Μεταβίβαση Άδειας Λαϊκών αγορών (Άρθρο 2 περίπτωση Ε. παρ. 1 (α) του Π.Δ/τος 51/2006).

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Θέμα 11ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και  της Περιφέρειας Δυτικής – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, για την:  «Μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής και προστασίας σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή των Δήμων Βοΐου και Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας     Δυτικής Μακεδονίας».

Αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Θέμα 12ο:  Έγκριση προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Περιφέρειας Δυτικής – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, περί εκτελέσεως του έργου:  «Ανασκαφικές έρευνες και εργασίες αποκατάστασης σε χώρους και μνημεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

Αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Θέμα 13ο:  Έγκριση προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης) και του Δήμου Σερβίων Βελβεντού, για την «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και εξωτερικά δίκτυα ακαθάρτων οικισμών Βαθυλάκου, Μεσιανής και Ροδίτη Ν. Κοζάνης».

Αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube