ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ημ/νία Ανάρτησης: 29 Σεπτεμβρίου, 2011

To  Δ.Σ. του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ Φλώρινας θέλοντας να συνεισφέρει στο διάλογο που γίνεται με βάση το σχέδιο νόμου για την ανασυγκρότηση του εθνικού συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και παράλληλα να πάρει θέση με βάση την εμπειρία από την 10ετή λειτουργία αλλά και να εκφράσει την αγωνία των χρηστών των υπηρεσιών του Κέντρου και του επιστημονικού προσωπικού του Κέντρου, θα ήθελε να καταθέσει στην διαβούλευση που γίνεται τα ακόλουθα:

 

Τα  Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. δημιουργήθηκαν με το Ν.2646/98 και την υπουργική απόφαση Π4/οικ.3407/19.6.1996 σε μια προηγούμενη προσπάθεια ανασυγκρότησης της Πρόνοιας για τα άτομα με αναπηρία προσαρμοσμένα στα ευρωπαϊκά στάνταρ προσέγγισης της αναπηρίας ξεκόβοντας την προηγούμενη κατάσταση των κλειστών ιδρυμάτων των «χρόνιων πασχόντων» οπού απλώς «αποθηκεύονται» και ιδρυματοποιούνται τα ΑμεΑ χωρίς καμιά φιλοσοφία εκπαίδευσης και επανένταξης στην κοινωνία.

Με βάση τη φιλοσοφία αυτή δημιουργήθηκαν τα 25 Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ όλα σε επαρχιακές πόλεις, όπου και ξεκίνησαν τη λειτουργία τους πριν 10 χρόνια ως ανοικτές δομές του Υπουργείου Υγείας και ως αυτοτελή ΝΠΔΔ από το 2005 σε νέες σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις με πλήρη εξοπλισμό, φιλικό και προσβάσιμα προς τα Α.με.Α με εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι χαρακτηριστικό πως και οι 10 εργαζόμενοι του  Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. Φλώρινας είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με συνεχή εκπαίδευση και εξιδίκευση σε νέες μεθόδους αξιολόγησης και παρεμβάσεις στα ΑμεΑ.

Τα Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ εξυπηρετούν όλα αυτά τα χρόνια (παρά τα προβλήματα μειωμένο προσωπικό,  μικρή χρηματοδότηση κ.λ.π.) στην επαρχία όλες τις εκφάνσεις της αναπηρίας και προσφέρουν υπηρεσίες εκτός από την αποκατάσταση, κοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική, ψυχολογική  παρέμβαση αγωγή υγείας, κοινωνική επανένταξη, εκπαίδευση, δικτύωση και εν τέλει αντιμετωπίζεται το θέμα  της αναπηρίας ως μια ολιστική ενότητα για την ομαλή ένταξη των Α.με.Α στον κοινωνικο-οικονομικό ιστό της πόλης όπου ζούσαν και την συμμετοχή τους ως ενεργοί πολίτες και όχι απλώς ως αποδέκτες προνοιακών επιδομάτων.

Έτσι το Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.με.Α. της Φλώρινας  λειτουργεί  (πιστεύουμε) ως μια μικρή όαση για τα άτομα με αναπηρίες αλλά και των οικογενειών τους , προσφέροντας  μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών που δεν περιορίζονται  απλώς στην αποκατάσταση αλλά συμβάλλει  ώστε να βγουν από την κοινωνική απομόνωση και ν’αρθούν οι προϋπάρχουσες προκαταλήψεις για την αναπηρία που είναι ακόμα έντονες στην επαρχία. Το  Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.με.Α  καλύπτει  κάθε είδους αναπηρίες  είτε νοητικές  (νοητική υστέρηση, αυτισμός, σύνδρομα κ.λ.π.) είτε κηνιτικοαισθητιριακές , καλύπτει  επίσης ένα μεγάλο κενό, προϋπάρχον αλλά και σημερινό, στην επαρχία όπου δεν υπάρχουν ακόμη και σήμερα άλλοι φορείς ιδιωτικής ή δημόσιας αντίληψης που να προσφέρουν ανάλογες υπηρεσίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλο το νομό Φλώρινας δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα ιδιώτης εργοθεραπευτής.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, θα θέλαμε να καταθέσουμε τον προβληματισμό μας για το σχέδιο στα εξής σημεία:

Η ένταξη στο ΕΣΥ είναι θετική γιατί εξασφαλίζει την πλήρη ιατρική κάλυψη που μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Η  χρησιμοποίηση όμως στην επωνυμία μίας καθαρά μόνο ιατρικής ορολογίας αναιρεί όλες τις άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες  κοινωνικής στήριξης γι’ αυτό η επωνυμία προτείνουμε  να είναι Κέντρο Φυσικής, Ιατρικής Αποκατάστασης και Υποστήριξης.

Στο άρθρο 9Β1, όπου αναλύεται σε ποιους προσφέρει υπηρεσίες, δεν προβλέπονται καθόλου οι νοητικές, κινητικοαισθητηριακές (αυτισμός, νοητική υστέρηση, σύνδρομα κ.λ.π.).και για το λόγο ότι  υπάρχει φόβος  να αποκλειστούν μελλοντικά από την κατά γράμμα εφαρμογή του Οργανισμού προτείνεται στο άρθρο 9Β1 να προστεθούν και οι νοητικές σε όλο το φάσμα τους.

Στο άρθρο 9Β, όπου αναφέρει τους σκοπούς, θα πρέπει να προστεθεί και το κοινωνικό κομμάτι όπως προβλέπεται στο σχέδιο οργανισμού των   Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ  που είχαν προκύψει μετά από μακροχρόνια διαβούλευση(σε ορισμένα είχαν εκδοθεί οργανισμοί) και να περιληφθούν οι ακόλουθοι σκοποί:

  1. Έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση της φυσικής , νοητικής , ψυχολογικής και κοινωνικής κατάστασης των ατόμων με αναπηρίες , με σκοπό τον εντοπισμό και την καταγραφή των εξατομικευμένων αναγκών και δυνατοτήτων κάθε ατόμου και το σχεδιασμό εξατομικευμένου προγράμματος για την κάλυψη των βιοψυχοκοινωνικών αναγκών του και την παροχή εν τέλει , ολοκληρωμένης κοινωνικής φροντίδας .
  2. Πληροφόρηση και ενημέρωση των ατόμων με  αναπηρίες και των οικογενειών τους για γενικότερα θέματα που σχετίζονται με την αναπηρία και τις πολιτικές  που σχεδιάζονται ή υλοποιούνται σε σχέση με αυτήν και συμβουλευτική καθοδήγηση σε ειδικότερα θέματα που αφορούν στις δυνατότητες κάλυψης των εξατομικευμένων αναγκών τους μέσα από υφιστάμενες δομές , φορείς , υπηρεσίες και προγράμματα που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρίες.
  3. Παροχή υπηρεσιών και ανάπτυξη προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους και την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή.
  4. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για άμβλυνση και σταδιακή εξάλειψη προκαταλήψεων και στερεοτύπων εις βάρος των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους και την άμβλυνση και σταδιακή εξάλειψη φαινόμενων κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού.
  5. Δικτύωση , συνεργασία και συντονισμός με τοπικές υπηρεσίες και δομές κοινωνικής φροντίδας , καθώς και με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ίδιων ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους αλλά και την ευρύτερη κοινωνία , με απώτερο σκοπό , αφενός τη διασφάλιση πλήρους πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους σε αγαθά και υπηρεσίες που τους αφορούν και αφετέρου τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την γενική κατάσταση των ατόμων με αναπηρίες στην γεωγραφική εμβέλεια δράσης των ΚΕΚΥΚΑμεΑ , τα οποία θα τροφοδοτούν το γενικό σχεδιασμό κοινωνικής πολιτικής και τον επαναπροσδιορισμό των συστημάτων κοινωνικής φροντίδας έτσι που να ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες ανάγκες με συντονισμένο και ολοκληρωμένο τρόπο
  6. Πρόληψη αναπηριών σε επιμέρους ή σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και εξέλιξης (κινητικό αντιληπτικό, νοητικό κοινωνικό, ψυχικό) με παρεμβατικά προγράμματα στην κοινότητα.

 

Ίσως θα’ πρεπε να προβλεφθεί ως σκοπός ανάλογα με τους σχεδιασμούς της πολιτείας τα  Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ  να λειτουργούν και ως :

  • Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα(αφού διαθέτουν το ανθρώπινο δυναμικό και κτιριακές εγκαταστάσεις με εξοικονόμηση κονδυλίων).
  • Πιστοποιημένα ΚΕΚ για άτομα με αναπηρία (υπάρχει η ανάλογη υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό).
  • Σε περίπτωση που   προχωρήσει ο σχεδιασμός για την κάρτα αναπηρίας να περιληφθούν  και τα Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.με.Α  στο κομμάτι της διερεύνησης και της διαχείρισης της αναπηρίας(τα  Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.με.Α  είναι διασπαρμένα σε όλη την Ελλάδα  και μπορούν να αποτελέσουν δίχως κόστος τη βάση για την διαχείριση της κάρτας αναπηρίας με το ανάλογο καταρτισμένο προσωπικό που διαθέτουν).

Πρέπει να ληφθεί  υπόψη ότι τα ΚΕΚΥΚΑμεΑ με το υπάρχον προσωπικό ( το πολύ 10 εργαζόμενοι 1 νοσηλεύτρια  ) είναι αδύνατο να παρέχουν  κλειστή νοσηλεία και για το λόγο αυτό θα πρέπει απαραίτητα να στελεχωθούν  από  το κατάλληλο προσωπικό των Νοσοκομείων .

Πέρα από όλα αυτά τα συγκεκριμένα θα ‘θέλαμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας μήπως  η υπαγωγή μας στην διοίκηση των Νοσοκομείων   γίνει στο τέλος αιτία υπολειτουργίας και μη στήριξη των δομών μας λόγω του μεγάλου όγκου των Νοσοκομειακών μονάδων και η ενασχόλησή τους με πολλά και εξίσου σημαντικά πεδία και προβλήματα.

Τέλος ευελπιστούμε η πολιτεία να συνεχίσει με ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον να περιβάλλει το χώρο της αναπηρίας άσχετα  πια νομική μορφή θα πάρει γιατί ο τρόπος που περιβάλουμε τα άτομα με αναπηρία είναι δείγμα πολιτισμού της κάθε κοινωνίας.

Για το Δ.Σ.

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΕΔΕΛΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ