ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ημ/νία Ανάρτησης: 11 Αυγούστου, 2011

 

amyntaio-dhmos-logo
Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τις συγχωνεύσεις των διοικήσεων των μονάδων υγείας πέρα από τη φιλοσοφία του νόμου για εξοικονόμηση πόρων, έχει άμεσες επιπτώσεις στις μονάδες υγείας της ευρύτερης περιοχής.
Θετικό είναι το γεγονός της διατήρησης της ανεξαρτησίας του Νοσοκομείου Φλώρινας, που είναι το μοναδικό Νοσοκομείο του Νομού, απαιτείται όμως η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που παρέχει στους κατοίκους του νομού Φλώρινας.
Θεωρούμε όμως άστοχη την επιλογή της ουσιαστικής υποβάθμισης του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, μίας σύγχρονης μονάδας υγείας που εξυπηρετεί άμεσα τους κατοίκους της περιοχής του Δήμου Αμυνταίου και θα μπορούσε να διαδραματίσει το ρόλο του Περιφερειακού Νοσοκομείου  Τριτοβάθμιας Περίθαλψης, όχι μόνο λόγω της γεωγραφικής του θέσης, αλλά και λόγω των εγκαταστάσεων και της υποδομής σε εξοπλισμό και στελεχιακό δυναμικό.
Είμαστε η μόνη διοικητική περιφέρεια που στερούμεθα τριτοβάθμια περίθαλψη.
Θεωρούμε ότι η διατήρηση ισορροπιών στο πλαίσιο τοπικιστικών αντιλήψεων δεν αρμόζει στον τομέα της Υγείας, όπου μοναδικός γνώμονας πρέπει να είναι η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας προς τους δοκιμαζόμενους Έλληνες πολίτες, η στήριξη του συστήματος της δημόσιας υγείας με εξορθολογισμό στην λειτουργία των Νοσοκομείων και όχι  επιλογές που δημιουργούν   αρνητικές εξελίξεις στον δημόσιο χαρακτήρα της Υγείας.
Εξαιρετικά αρνητική θεωρούμε ότι είναι η διοικητική ενσωμάτωση του ΚΑΦΚΑ Αμυνταίου στο Νοσοκομείο Φλώρινας, καθώς με την εξέλιξη αυτή πιστεύουμε ότι το ΚΑΦΚΑ υποβαθμίζεται ως μονάδα υγείας. Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του ΚΑΦΚΑ και των εξειδικευμένων υπηρεσιών που προσφέρει η καλύτερη λύση θα ήταν :
1. Να παραμείνει ανεξάρτητη μονάδα.
2. Να ενταχθεί στο ΕΣΥ.
Φυσικά, το ΚΑΦΚΑ θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις ιδιαίτερα ευαίσθητες ομάδες ασθενών στις οποίες αναφέρεται, αλλά η διοικητική του εξάρτηση και η μη ένταξη του στο Ε.Σ.Υ. είναι πολύ πιθανό ότι θα υποβαθμίσει όχι μόνο το ρόλο αλλά και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.